Aktualności

Published on 5 stycznia, 2015 | by admin

Co daje z Koroną? Jest oświadczenie Stowarzyszenia Kibiców Korony Kielce “Złocisto Krwiści”

Zarząd SKKK “Złocisto Krwiści” wydał oświadczenie w sprawie kieleckiego klubu.

Stowarzyszenie Kibiców Korony Kielce “Złocisto Krwiści” po szeregu odbytych spotkań z radnymi miasta Kielce, przedsiębiorcami i dokładnej analizie sporu, który podzielił członków Rady na popierających finansowanie klubu ze środków budżetu miasta oraz przeciwników takiego rozwiązania, wychodzi z własną inicjatywą do obu stron oraz przedstawia swoje stanowisko.

Jako przedstawiciele kibiców Korony Kielce wzywamy do zaprzestania sporów politycznych i apelujemy o znalezienie kompromisu w celu podjęcia wiążących decyzji dotyczących finansowania kieleckiego klubu.

W rozmowach z przedstawicielami Stowarzyszenia, wszystkie zainteresowane osoby zapewniły, że los Korony leży im na sercu. Budujący jest także fakt, iż wszystkie strony chcą dalszego funkcjonowania klubu.

Stowarzyszenie Kibiców Korony Kielce podejmuje się roli mediatora zwaśnionych stron i – uwzględniając postulaty części radnych – proponuje następujące rozwiązania:

1. Zapewnienie apolityczności klubu poprzez niewprowadzanie do organów spółki członków partii. Uważamy, iż apolityczność Rady Nadzorczej Korona S.A. ograniczy rozgrywki partyjne i spory polityczne, które nie będą przenoszone na klub.

2. Zmianę Rady Nadzorczej, w skład której wchodziłyby trzy osoby:
a) przedstawiciel obecnego właściciela klubu,
b) bezstronny przedstawiciel związany z kieleckim środowiskiem piłkarskim,
c) przedstawiciel środowiska kibiców.

Przedstawiciel właściciela, czyli miasta Kielce, to osoba niezbędna w organie nadzorującym funkcjonowanie klubu. Obecność osoby związanej ze środowiskiem piłkarskim oraz przedstawiciel kibiców zapewnią z kolei transparentność oraz apolityczne podejście do spraw Korony Kielce.

Członkowie nowo powołanej Rady Nadzorczej pełniliby swoje funkcje społecznie, a ich głównym zadaniem byłoby zapewnienie przejrzystości w zarządzaniu i polityce finansowej klubu.

Gorąco wierzymy, że takie rozwiązanie wpłynie również na zintensyfikowanie działań przyspieszających znalezienie nowego inwestora dla naszej Korony. Wspólnie musimy zrobić wszystko, aby uniezależnić klub od środków samorządowych.

Głęboko wierzymy, że razem ze wszystkimi zainteresowanymi stronami uda się osiągnąć kompromis, przez co nie dopuścimy do upadku naszego klubu – dumy miasta oraz całego regionu. Jednocześnie jako mieszkańcy Kielc oraz innych miejscowości naszego województwa apelujemy do radnych o zgłoszenie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, podczas której po rzeczowej debacie, m.in. dotyczącej powyższych postulatów, uda się wspólnie zatwierdzić projekt autopoprawki. Wierzymy, że część radnych nie będzie uchylać się od odpowiedzialności – pragniemy przypomnieć, że wstrzymanie się od głosu jest głosem sprzeciwu.

Zarząd SKKK “Złocisto Krwiści”

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv