Regulamin

Witaj w serwisie StylKibica.net, zapraszamy do zapoznania się z zasadami, które dotyczą strony jak i forum należącego do serwisu:

1 – Ogólne zasady pisania na forum:

a) nie wolno używać słów obraźliwych, publikować treści rasistowskich, przekleństw, szanuj także innych użytkowników,

b) pisanie cały czas dużymi literami (caps’em) jest zabronione,

c) zabronione jest spamowanie, posty takie mogą zostać usunięte bez podania przyczyn, a ich autor ukarany warnem,

d) w innych działach niż Prośby/Problemy, można odświeżyć swój temat najwcześniej co 4 godziny

e) Nie wolno kolorować całych swoich postów i zmieniać ich rozmiaru. Te opcje slużą do wyróżnienia pojedynczych słów/zdań

f) zabrania się umieszczania w postach ogłoszeń sprzedam/kupię/zamienię oraz naboru ekipy na strony/fora/portale itp.

Objaśnienia:

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu jak i forum StylKibica.net, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).

Warunkiem korzystania z serwisu StylKibica.net jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu StylKibica.net oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu StylKibica.net polegające na umieszczaniu w serwisie określonych plików lub innych treści (np. komentarzy) oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich plików lub innych treści w serwisie StylKibica.net oraz jest władny udzielić określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

2 – Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi forum serwisu StylKibica.net są dobrowolne. Rejestracja następuje automatycznie, niezwłocznie po podaniu przez użytkownika w panelu rejestracji dostępnym na stronie forum Stylkibica.net danych wymaganych dla jej przeprowadzenia. Aby zarejestrowane konto użytkownika było aktywne, niezbędna jest jego aktywacja poprzez kliknięcie linku wskazanego jako aktywacyjny, przesłanego w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej. Brak aktywacji konta poprzez kliknięcie linku wskazanego jako link do aktywacji konta w okresie 10 dób (liczonych od chwili rejestracji konta do takiej samej chwili za 10 dób) powoduje zniwelowanie skutków rejestracji (uwolnienie zastrzeżonego w trakcie rejestracji loginu). Osoby które nie aktywowały konta zgodnie z powyższymi zasadami, chcąc usunąć konto (konto nieaktywne), odczekują powyższy okres 10 dób (wówczas usunięcie konta nastąpi automatycznie, jeśli użytkownik nie aktywuje konta w sposób wyżej opisany) lub klikają link w otrzymanej wiadomości, wskazany dla anulowania skutków rejestracji. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji i aktywacji kotna, użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z serwisu w granicach funkcjonalności przewidzianej dla zarejestrowanego użytkownika posiadającego konto aktywne. Do czasu aktywacji konta wszelkie działania użytkownika (m.in. umieszczanie plików, dodawanie komentarzy lub innych treści) są traktowane przez serwis StylKibica.net jako działania użytkownika niezarejestrowanego i nie stają się innymi poprzez dokonanie autoryzacji (co oznacza, iż np. pliki lub komentarze dokonane przed autoryzacją będą zawsze plikami publicznymi, bez wskazania źródła pochodzenia).

3 – Serwis StylKibica.net ma na celu umożliwienie użytkownikom nieodpłatnie umieszczanie plików w sieci Internet, w ramach tego serwisu. Serwis StylKibica.net nie ma na celu udostępniania usługi archiwizacji lub przechowywania danych poprzez ich umieszczanie na serwerach, a jedynie umożliwienie przez jednych użytkowników innym użytkownikom zapoznania się z treścią plików. StylKibica.net nie odpowiada za przechowanie plików. Pliki mogą być usunięte przez StylKibica.net w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zaprzestania lub zawieszenia przez StylKibica.net prowadzenia serwisu StylKibica.net w przypadkach określonych w Regulaminie. Z tego powodu StylKibica.net odradza umieszczanie plików w serwisie StylKibica.net bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich plików. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność StylKibica.net wyraźnie lub zezwalających StylKibica.net na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność StylKibica.net za takie działania, StylKibica.net nie odpowiada również najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

1. za sposób korzystania przez użytkowników z serwisu StylKibica.net i szkody wynikłe z tego tytułu,

2. za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie StylKibica.net, w tym w szczególności pliki, komentarze i wypowiedzi do plików i szkody wynikłe z tego tytułu,

3. z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu StylKibica.net, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,

4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta użytkownika zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od StylKIbica.net,

5. za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,

6. mając na uwadze darmowy charakter serwisu StylKibica.net, StylKibica.net w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu StylKibica.net w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; StylKibica.net deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu StylKIbica.net nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez StylKibica.net płatnych usług w ramach serwisu StylKibica.net.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności StylKibica.net w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać,

7. za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie StylKibica.net

Na serwerach strony StylKibica.net nie sa umieszczone zadne pliki, a jedynie informacje na ich temat (opis, długosc, kodek, typ, rodzaj kompresji, suma kontrolna itp.). Pamietaj, ze pliki objete prawem autorskim wolno zgrywac z sieci jedynie, jezeli posiada sie w domu ich oryginalna wersje, a sciagnieta kopie bedzie sie traktowac jako zapasowa.

StylKibica.net nie ma na celu promowania przemocy, ani chuliganstwa, a jedynie ma pełnic funkcję informacyjna. Swobodę w rozpowszechnianiu pogladów informacji gwarantuje wszystkim Polakom Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

StylKibica.net zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, StylKibica.net poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie StylKibica.net w widocznym miejscu. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu StylKibica.net po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

 

COOKIES (CIASTECZKA) W SERWISIE stylkibica.net

Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych http://www.stylkibica.net (w dalszej części zwanego „Serwisem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Serwis z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać tutaj..


Back to Top ↑

frivfrivfriv