Published on 18 stycznia, 2023 | by admin

Budowa stadionu Radomiaka zostanie dokończona

Dokapitalizowano Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu. Pieniądze na ten cel znalazły się dzięki przesunięciu terminu spłaty obligacji komunalnych. Za głosowało 20 radnych, 2 było przeciw a 4 wstrzymało się od głosu. 

Radni zgodzili się na dalsze zadłużenie miasta, aby dokończyć budowę stadionu przy ulicy Struga. Tym samym wskaźnik ten na koniec 2023 roku wyniesie 930 mln złotych! Radni usłyszeli, że 31 maja nastąpi zakończenie prac budowlanych a odbiór obiektu ma nastąpić do końca lipca tego roku.

Sławomir Szlachetka, Skarbnik Miasta Radomia wyjaśnił, że dodatkowe środki na zakończenie inwestycji przy Struga pozyskano dzięki operacji finansowej na którą zgodzili się radni. Do tej pory miasto nadpłacało raty celem zmniejszenia deficytu budżetowego. Dzisiaj radni zgodzili na przesunięcie terminów spłat obligacji komunalnych Gminy Miasta Radomia a następnie na wprowadzenie zmian w budżecie. Tym samym możliwe będzie przekazanie 24 mln złotych na dokończenie budowy stadionu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu Kinga Bogusz oczekiwała od władz Radomia deklaracji, że będą to ostatnie środki, jakie przekazujemy na dokończenie budowy stadionu. – Taka jest moja prośba. Chcemy zobaczyć dokumenty, które o tym będą mówiły. Oczekuję również jasnej deklaracji ze strony prezydenta Radosława Witkowskiego – mówiła radna Bogusz.

Sławomir Szlachetka, Skarbnik Miasta Radomia poinformował, że koszt zmian finansowych w wyniku podjętych dzisiaj uchwał wyniesie ok. 8 mln złotych, a zadłużenie na koniec 2023 wyniesie 930 mln złotych. – Mam nadzieję, że są to ostatnie środki na dokończenie budowy stadionu – zadeklarował również skarbnik Szlachetka.

Grzegorz Janduła, dyrektor MOSiR powiedział, że kwota 24 mln zł, która zostanie przekazana na dokończenie budowy, będzie ostatnia już transzą finansowych środków o jakie występuje wykonawca inwestycji.

Przypomnijmy, że budowa stadionu trwa ponad 6 lat. Na ten cel – wraz z halą – wydano 251 milionów złotych.

źródło: radioplus.com.pl

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv