Aktualności

Published on 30 sierpnia, 2017 | by admin

Prokuratura wniosła apelację od uniewinniającego wyroku Starucha.

Sąd odwoławczy ma rozpatrzyć apelację od wyroku uniewinniającego, jaki zapadł w lutym bieżącego roku w sprawie gniazdowego warszawskiej Legii.

Według prokuratury sąd pierwszej instancji niesłusznie zdyskredytował zeznania świadka koronnego Marka H. ps. Hanior. Po wydaniu wyroku uniewinniającego zatrzymany został również Rafał Sz. ps. Hrabia, którego nie udało się w trakcie śledztwa i procesu przesłuchać. Według prokuratury to właśnie on, na polecenie Haniora miał przekazywać Staruchowi narkotyki, o handel którymi został oskarżony młynowy stołecznego klubu.

Sąd odwoławczy nie może jednak zmienić na niekorzyść wyroku w sprawie kibica warszawskiej Legii. Zgodnie z ustawą karną może jedynie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji albo utrzymać wyrok w mocy.

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv