Aktualności

Published on 15 lutego, 2020 | by admin

Oświadczenie klubu Arka Gdynia SSA

Oświadczenie Klubu:

Informujemy, że do chwili obecnej do Klubu nie wpłynęło orzeczenie zawierające uzasadnienie decyzji Komisji Ligi z dnia 10.02.2020 r. dotyczącej zakazu wstępu na najbliższy mecz dla osób będących na meczu z Cracovią na Trybunie Górka.

W związku z tym wszelkie informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, w tym w przekazie medialnym portalu arkowcy.pl, mówiące jakoby decyzja dotycząca ewentualnego odwołania została przez Klub już podjęta, są nieprawdziwe.

Wierzymy, że tylko niezrozumienie obowiązującej procedury odwoławczej, podczas wymiany informacji z przedstawicielem SKGA spowodowało błędną interpretację zamierzeń Klubu i w konsekwencji rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji.

Procedura odwoławcza wskazuje bowiem, że złożenie odwołania bez podstawy, jaką jest uzasadnienie decyzji Komisji Ligi byłoby pustym gestem. Działanie w obronie Kibiców, którzy zostali ukarani decyzją Komisji Ligii za samą obecność na Trybunie Górka, może być skuteczne jedynie poprzez działania zgodne z literą prawa i procedurami.

Wierzymy także, że pełna wiedza o obowiązującej procedurze odwoławczej pozwoli na właściwą ocenę sytuacji.

Liczymy na wsparcie Kibiców niezależnie od potencjalnego procesu odwoławczego, podczas meczu z Rakowem Częstochowa. Drużyna potrzebuje Waszego wsparcia!

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv