Aktualności

Published on 26 sierpnia, 2016 | by admin

List otwarty Rady TS Wisła Kraków.

Rada TS Wisła Kraków wystosowała list otwarty w którym odniosła się ostatnich zawirowań mających miejsce wokół krakowskiego klubu. Brońmy piłkarskiej Wisły, która, wniosła w minionym 110-leciu istotny udział w rozwoju sportu jako ważnej części dziedzictwa kulturowego Krakowa, Małopolski, Polski.

My, członkowie Rady Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, pragniemy wyrazić swoje stanowisko wobec nagłych zmian właścicielskich klubu piłki nożnej Wisła Kraków Spółka Akcyjna i konsekwencji tych zmian.

Obiektywnie oceniając decyzje władz Tele-Foniki Kable S.A. i jej Prezesa Bogusława Cupiała, o sprzedaży wszystkich udziałów klubu piłkarskiego Wisła Kraków S.A. nawet zakładając, że wynikła ona ze strategii rozwoju Tele-Foniki Kable, wyrażamy głębokie oburzenie z powodu okoliczności tej transakcji, a nade wszystko z trybu i sposobu wyboru nabywcy. Postawiło to klub w bardzo trudnej sytuacji i uderzyło w jego wizerunek i podstawy funkcjonowania.

Trudno nam zrozumieć, jak dysponująca obsługą prawną na najwyższym poziomie Tele-Fonika Kable dokonała wyboru i sprzedała akcje piłkarskiej spółki Wisła Kraków S.A., spółce Projekt Gmina PL sp. z o.o., która nie miała i nie ma żadnego potencjału gospodarczego, ani doświadczenia w prowadzeniu klubu sportowego.

W tej trudnej sytuacji ze zrozumieniem i pełnym poparciem przyjmujemy ratunkowe działania Zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła, zmierzające do przejęcia pakietu akcji Wisły Kraków S.A.

Wierzymy, że działania te doprowadzą do stabilizacji organizacyjnej i finansowej Klubu, co odbije się też pozytywnie na wynikach sportowych drużyny.

Zwracamy się do wszystkich, którym dobro naszego klubu i sportu krakowskiego, leży na sercu o wspracie Wisły w tej trudnej sytuacji i w pełni poparli trwajace z inicjatywy Zarządu działania naprawcze. Najlepszym wyrazem poparcia dla bardzo odważnej, ale w tej sytuacji koniecznej decyzji Zarzadu TS Wisła, będzie liczna obecność na najbliższych imprezach sportowych organizowanych przez klub. Tylko i aż w ten sposób sympatycy Wisły mogą przyczynić się do stabilizacji sytuacji w klubie.

Brońmy piłkarskiej Wisły, która, wniosła w minionym 110-leciu istotny udział w rozwoju sportu jako ważnej części dziedzictwa kulturowego Krakowa, Małopolski, Polski.

Rada TS Wisła Kraków

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv