Stadiony

Published on 7 lipca, 2021 | by admin

Katowice: Jest odwołanie, ile jeszcze poczekamy na wykonawcę?

Wpłynęło odwołanie od wyników przetargu. To oznacza w najlepszym wariancie 3 tygodnie opóźnienia, a w najgorszym – może nawet doprowadzić do unieważnienia przetargu.

Po ogłoszeniu wyboru głównego wykonawcy katowickiego stadionu czekaliśmy tylko na upływ 10 dni, w trakcie których inni oferenci mogli się odwołać. Niestety, wpłynęło odwołanie od jednego z nich – skierniewickiego Mirbudu. Zdaniem firmy zwycięska oferta konsorcjum NDI nie spełnia wymogów formalnych, w związku z tym nie powinna była zostać wybrana.

W związku z wpłynięciem odwołania, sprawa trafia do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Ta powinna rozpatrzyć sprawę w ciągu 2-3 tygodni. Na początku pandemii KIO nie była w stanie dotrzymywać terminów, ale obecnie wygląda na to, że wyznaczenie rozprawy i rozpatrzenie zmieści się w zakładanym terminie 15 dni (lub przekroczy go nieznacznie).

Czy KIO może unieważnić przetarg?
Krajowa Izba Odwoławcza nie może nakazać unieważnienia przetargu, ponieważ przedmiotem odwołania jest jedna z ofert, a nie same warunki postępowania. Może jednak w praktyce doprowadzić do unieważnienia. Takie ryzyko wystąpi, jeśli KIO uzna odwołanie Mirbudu i nakaże wybór innej oferty.

Trzeba pamiętać, że wszystkie pozostałe oferty były drastycznie droższe od tej złożonej przez NDI (205 mln zł), opiewały na 260-305 mln zł! To zdecydowanie więcej niż Katowice są w stanie wydać (230 mln zł). Dlatego ewentualne odrzucenie NDI postawiłoby miasto przed dylematem: szukać dodatkowych środków czy rozpisać przetarg ponownie?

Ekonomicznie bardziej racjonalne byłoby rozpisanie zamówienia jeszcze raz, skoro NDI było w stanie złożyć tak konkurencyjną ofertę. Dla kibiców i GieKSy to byłaby jednak wiadomość fatalna, ponieważ oznaczałaby kolejne miesiące opóźnienia konieczne na ponowne przejście procedury przetargowej.

Odwołanie to nie koniec szans na tańszy stadion
KIO może jednak podjąć decyzję korzystną dla Katowic: odrzucić odwołanie lub uznać je, ale umożliwić naniesienie poprawek w zwycięskiej ofercie, jeśli błędy formalne nie są znaczące (Mirbud nie poinformował, czego dokładnie dotyczy odwołanie). W takim wypadku miasto mogłoby podpisać umowę z NDI choćby w sierpniu.

Przypomnijmy, że oferta NDI – co rzadko w ostatnich latach się zdarza – jest wyraźnie niższa niż całkowity budżet Katowic na budowę. Dałaby oszczędność 25 mln zł, co przy spadających wpływach samorządów jest bardzo cenną różnicą. Dlatego decyzja KIO będzie kluczowa dla sytuacji, w jakiej znajdą się Katowice.

źródło: stadiony.net

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv