Aktualności

Published on 15 czerwca, 2023 | by admin

Ekstraklasa SA zatwierdziła podział pieniędzy dla klubów

Kluby PKO Ekstraklasy w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy przyjęły nowe zasady podziału ligowych pieniędzy. Podjęły również decyzję o wpisaniu mechanizmu zmiany modelu podziału środków do statutu spółki.

Zgodnie z nowymi zasadami o sześć procent została zwiększona kwota stała dzielona po równo między wszystkie kluby, która obejmuje też dofinansowanie z ligi na szkolenie dzieci i młodzieży – będzie ona stanowić 50 procent całości środków trafiających z Ekstraklasy SA do klubów. Utrzymana została premia dla klubów występujących w rozgrywkach UEFA w wysokości 14 procent dzielonej puli oraz wynagrodzenie z tytułu uzyskanego wyniku sportowego w bieżącym sezonie na poziomie 18,5 procent. Nie zmieniła się także skala środków przekazywanych przez ligę na program Pro Junior System – dwa i pół procent oraz opłata solidarnościowa dla klubów spadających z ligi – jeden procent.

Opłata solidarnościowa będzie jednak wypłacana klubom z miejsc 16-18 pod warunkiem, że te przez co najmniej dwa ostatnie sezony przed spadkiem występowały w ekstraklasie. W przypadku niespełnienia tego kryterium niewypłacone środki będą zasilać pulę wyniku sportowego bieżącego sezonu. Zgodnie w nowymi uzgodnieniami zmniejszeniu z 20 procent do 14 procent uległa kwota dzielona między kluby z tytułu rankingu historycznego. Uwzględnia on wyniki ostatnich pięciu lat z przypisaniem wag do poszczególnych sezonów – najwyższej za ostatni sezon oraz najniższej za ten zakończony pięć lat temu.

Przyjęty podział środków finansowych:

50% – kwota stała
18,5% – kwota za miejsce w bieżącym sezonie
14% – ranking historyczny
14% – kwota do podziału między czterech reprezentantów Polski w europejskich pucharach
2,5% – Pro Junior System
1% – opłata solidarnościowa

źródło: Ekstraklasa SA

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv