Aktualności

Published on 16 stycznia, 2014 | by admin

Radni uchwalili budżet Łodzi. Są pieniądze na stadion Widzewa

W dniu wczorajszym w Urzędzie Miasta, odbyła się zapowiadana sesja Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad Radnych była kwestia uchwalenia budżetu dla Łodzi na 2014 r.

Sesja była – jak to zwykle bywa – pełna burzliwych rozmów, dyskusji i politycznych sporów. Po długim dniu, przed godziną 2:00 w nocy, Radni w przeprowadzonym głosowaniu przyjęli budżet Łodzi na rok 2014, wraz z poprawkami.

Jedna z nich zgłoszona była przez Radnego Rafała Markwanta, a dotyczyła anulowania zmniejszenia dotacji dla klubów sportowych. Finalnie, po przyjęciu poprawki, dotacja ta będzie nawet o pół miliona złotych większa! To wielki sukces Markwanta!

Jednocześnie Radni zdecydowali, że w tegorocznym budżecie znajdą się zaplanowane środki na pierwsze działania związane z inwestycją w nowy stadion Widzewa. Chodzi o kwotę 20 milionów, które mogą zostać spożytkowane na projekty, prace rozbiórkowe obecnego obiektu, czy pierwsze roboty budowlane.

Oznacza, to że zrobiono kolejny krok w kierunku finalizacji inwestycji, tak wyczekiwanej przez łodzian, a zwłaszcza kibiców Widzewa. Kolejnym, bardzo ważnym etapem, będzie sprawne przeprowadzenie procedury przetargowej na „Zaprojektuj i Wybuduj”. Prace nad nim już trwają.

źródło: widzewtomy.net

Tags: , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv