Aktualności

Published on 27 lutego, 2017 | by admin

Oświadczenie ekipy Torcida Górnik

Oświadczenie:
W związku z narastającymi kontrowersjami odnośnie udziału naszego zawodnika, Marka Nogi na gali Iron Warriors Team, oświadczamy, co następuje:

Marek Noga nigdy nie był, ani nie jest pracownikiem Policji, ani też jakiejkolwiek innej służby mundurowej. Marek Noga nie ubiegał się również o pracę ani nie brał udziału w rekrutacji do szkół kształcących służby mundurowe. Nasz zawodnik, po ukończeniu szkoły gimnazjalnej, kontynuował edukację w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera, którą ukończył i obecnie studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Marek jest człowiekiem charakternym, karanym przez sądy w Polsce, gdzie wielokrotnie dowodził swego niezłomnego, ulicznego charakteru. “Każdy kto chce starać się o przyjęcie do szkoły policyjnej, musi spełniać odpowiednie warunki. Podstawowymi warunkami są posiadanie co najmniej wykształcenia średniego, posiadanie polskiego obywatelstwa i nieposzlakowanej opinii. W przypadku mężczyzn, powinnioni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Na terenie naszego kraju działa kilka szkół policji: Szkoła Policji w Katowicach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
Szkoła Policji w Pile, Szkoła Policji w Słupsku i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.”
źródło: strona internetowa Komendy Głównej Policji w Warszawie

Absurdalność zarzutów wobec naszego zawodnika podkreśla fakt, że jako 16 letni człowiek, tuż po gimnazjum nie miał nawet fizycznej możliwości starania się o przyjęcie do szkoły policyjnej – ze względu na wiek, brak odpowiedniego wykształcenia i bycie osobą o przeszłości kryminalnej (pomimo młodego wieku), a Liceum Ogólnokształcące do którego uczęszczał ma status zwykłej, państwowej szkoły publicznej. Szkoła, którą ukończył Marek nie jest szkołą policyjną, ani nie gwarantuje w jakimkolwiek stopniu przynależności do służb mundurowych, a jej program nauczania w niczym nie różni się od programu innych szkół średnich ogólnokształcących poza dodatkowymi zajęciami na strzelnicy sportowej na które uczniowie noszą specjalne, charakterystyczne, czarne uniformy wzorowane na strojach policyjnych, co może powodować złudne wrażenie, że nasz zawodnik jest policjantem bądź należał do szkoły policyjnej, co jest nie prawdą, ponieważ był uczniem zwykłej, powszechnej szkoły średniej, jak tysiące jego rówieśników w całym kraju.

W przeszłości pojawiały się wypowiedzi osób, które identyfikują się z naszą grupą, jakoby Marek Noga został przez nas pogoniony, były to jednak wypowiedzi osób, które nie poznały prawdy, a kierowały się pierwszym, błędnym wrażeniem na skutek doniesień, że pośród nich znajduje się policjant, co świadczy jedynie o wartościach którymi się kierujemy i o silnym kręgosłupie moralnym naszej grupy w której nigdy nie było, nie ma i nigdy nie bedzie przyzwolenia na tolerancję wobec osób związanych z organami ścigania.

Nasze oświadczenie jest ostateczne, mamy nadzieję, że rozwiewa wszelkie wątpliwości, powstałe na skutek zakłamywania rzeczywistości przez najbardziej obłudną koalicję w kraju.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Torcida Górnik

Źródło: Torcida Górnik

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv