Aktualności

Published on 13 maja, 2019 | by admin

18 postulatów kibiców Widzewa

Dzisiaj odbyło się spotkanie naszych przedstawicieli z władzami Klubu (Zarządem oraz Radą Nadzorczą Spółki). Postanowiliśmy przekazać postulaty oraz oczekiwane działania mające z jednej strony dać odpowiedź na pytanie jakie dziś zadaje sobie chyba każdy kibic Widzewa: ”Jak to się stało, że przy blisko 15-milionowym budżecie nie udało się awansować do I ligi oraz jakie działania są w naszej ocenie niezbędne w celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości”.

Oto nasze postulaty:

1. Przeprowadzenia audytu spółki, który przeprowadzi niezależny podmiot przez nas wskazany. Audyt ten dotyczyć ma okresu od powstania spółki do końca obecnego sezonu.

2. Oczekujemy informacji kiedy będzie można przeprowadzić audyt sklepu. Jeśli nie jest to możliwe z powodu braku niezbędnych dokumentów to kto jest za to odpowiedzialny?

3. Oczekujemy oceny obecnego sezonu z perspektywy Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w tym działań jakie zostały przedsięwzięte w celu niedopuszczenia do sytuacji w której nie uzyskamy promocji do I ligi.

4. Przedstawienie raportu z działalności każdego Członka Zarządu.

5. Usunięcie ze Stowarzyszenia osób które nic do niego nie wnoszą, tzw. ”martwych dusz” oraz niebędących wcześniej związanych w żaden sposób z Widzewem.

6. Przywrócenia składek członkowskich w Stowarzyszeniu oraz informacji ilu jego członków i przez jaki okres byli zwolnieni z tego obowiązku.

7. Odpowiedź na pytanie czemu do dnia dzisiejszego nie ma zatwierdzonej oraz wprowadzonej w życie struktury organizacyjnej. W szczególności z uwzględnieniem procedury powoływania pracowników na dane stanowisku, profilu stanowiska pracy, zakresu obowiązków.

8. Jak doszło do zatrudnienia w Klubie Zdzisława Kapki wiedząc, iż jest w wieku ochronnym (kto konkretnie go zatrudnił)? Czy koszty z tym związane (podobnie jak w przypadku Tomasza Łapińskiego) były współmierne do wykonywanej przez niego pracy i czy w klubie są jakiekolwiek ślady tej pracy?

9. Kto był odpowiedzialny za podpisywanie kontraktów z zawodnikami oraz czy i z kim konsultowano ich zapisy (zarówno pod kątem treści i zawartych zapisów jak i poziomu oferowanych wynagrodzeń).

10. Żądamy analizy wszystkich transferów pod kątem tego z jakiej grupy managerskiej jest dany zawodnik, wysokości prowizji, kwoty odstępnego/ekwiwalentu/etc. oraz długości i wysokości transferów. Czy w umowach transferowych bądź kontraktach były niekorzystne zapisy i kto rekomendował dane umowy do podpisu.

11. Przedstawienie mechanizmów zabezpieczających Klub przed takimi praktykami w przyszłości oraz odpowiedzi dlaczego do dnia dzisiejszego nie powstał ”Komitet transferowy”?

12. Czy prawdą jest, iż w umowie wypożyczenia Łukasza Turzynieckiego jest zapis obligujący go do gry w danym wymiarze czasowym, a w przypadku jego niespełnienia nakładający na Widzew obowiązek uiszczenia przez Klub opłaty na rzecz klubu wypożyczającego.

13. Powołanie Zarządu Spółki który będzie niezależny w swoich działaniach od Rady Nadzorczej.

14. Przedstawienie dokumentacji z procesu rekrutacji członków zarządu spółki.

15. Jakie oceniany jest poziom klubowej Akademii? Prosimy również o wymienienie oraz ocenę działań związanych z jej rozwojem?

16. Czy na przestrzeni 3 ostatnich lat poczyniono jakiekolwiek inwestycje w rozwój klubowej infrastruktury mając w tym czasie do dyspozycji budżet na poziomie 30 mln pln.

17.W ciągu dwóch najbliższych tygodni żądamy przedstawienia szczegółów budżetu za sezon 2018/2019 oraz prowizorium budżetowego na sezon 2019/2020 (ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na pensje Zarządu, Dyrektora Sportowego, Dyrektora Scoutingu, Dyrektora Akademii, sztabu szkoleniowego oraz kadry pierwszego zespołu).

18. Czy osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy poczuwają się do winny i podały już się do dymisji?

źródło: widzewiak.pl

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv