Stadiony

Published on 26 stycznia, 2017 | by admin

Wizualizacja stadionu Wisły Płock.

Opracowana koncepcja stadionu im. Kazimierza Górskiego zakłada, że stadion przeznaczony będzie głównie dla rozgrywania meczów piłki nożnej, z zadaszonymi trybunami oraz znajdującymi się pod trybunami pomieszczeniami zaplecza szatniowego, sanitarnego, gastronomicznego na czas rozgrywania meczów, a także pomieszczeniami administracyjnymi i strefą VIP. Całość zamierzenia inwestycyjnego obejmie wykonanie zadaszonych trybun dla 15 004 widzów.

Stadion zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z systemem licencji PZPN i odpowiadać będzie kryteriom „kategorii 3”, co pozwoli na rozgrywanie wszystkich spotkań rozgrywek krajowych oraz meczów etapów rozgrywek UEFA. Na projektowanym stadionie będzie można również organizować zawody sportowe, koncerty muzyczne, widowiska oraz inne imprezy. Całość zamierzenia inwestycyjnego obejmie wykonanie zadaszonych trybun dla 15 004 widzów (w tym trybuna VIP), pomieszczeń wewnątrz stadionu poprzez wykorzystanie przestrzeni pod trybunami, oświetlenia stadionu wraz z niezależnym systemem oświetlenia awaryjnego i systemem oświetlenia w sytuacjach nagłych, nagłośnienia stadionu, systemu monitoringu, ogrodzenia stadionu wraz z systemem kontroli dostępu, uzbrojenia i sieci podziemnej z maksymalnym wykorzystaniem istniejących przyłączy, układu komunikacyjnego tj. dróg wewnętrznych i parkingów, placów, chodników i ciągów komunikacyjnych pieszych.

Układ projektowanych dróg wokół stadionu będzie połączony dwoma zjazdami z ul. 7 czerwca 1991 w taki sposób aby uniknąć mieszania się ruchu pojazdów zawodników, mediów, VIP i pozostałych uczestników wydarzeń organizowanych na stadionie. Nawierzchnia na ciągach komunikacji kołowej może być wykonana z kostki brukowej lub asfaltu. Zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych od strony zachodniej i wschodniej: wydzielony (w obszarze strzeżonym) parking od strony zachodniej dla VIP-ów posiada 156 miejsc, w tym 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla 5 autokarów zawodników, parking ogólnodostępny od strony wschodniej zawierać będzie 59 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych i 8 miejsc dla autobusów kibiców, parking dla kibiców drużyny gości w wydzielonej ogrodzonej części od strony północnej, w tym 4 miejsca dla autobusów oraz 39 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. Miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych, zostały zlokalizowane na parkingu dla kibiców, bezpośrednio od strony drogi dojazdowej. Zapewniać one będą możliwie najkrótszą drogę dojścia do miejsc siedzących przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Od strony północno-zachodniej znajdować się będzie plac postojowy dla samochodów transmisyjnych oraz plac dla służb szybkiego reagowania o powierzchni 1011 m2. W przypadku meczów z przewidywaną dużą liczbą kibiców istnieje możliwość wykorzystania dodatkowych miejsc parkingowych po drugiej stronie ulicy 7 czerwca 1991 r., przy hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena Płock, zdolnej pomieścić 500 samochodów osobowych oraz 20 autobusów. Koncepcja stadionu zakłada 17 miejsc dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, zlokalizowanych przy narożnikach stadionu z bezpośrednim dojściem z zewnątrz, a także przystosowane dla nich toalety oraz punkty gastronomiczne w pobliżu dostosowanych dla nich części sektorów. Wszystkie miejsca zostały zaprojektowane jako siedzące miejsca zadaszone.

Każda z trybun podzielona została na odrębne sektory z dostępem do sanitariatów i punktów gastronomicznych. Sektor kibiców drużyny gości wydzielony zostanie ogrodzeniem trwałym z każdej ze stron oraz posiadać będzie możliwość utworzenia wokół sektora strefy buforowej, organizowanej na poszczególne mecze, posiadać będzie wyjścia ewakuacyjne umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie. Zgodnie z wymogami FIFA stadion powinien być podzielony na co najmniej cztery wydzielone sektory, każdy z własnym kontrolowanym wejściem, zapleczem gastronomicznym, toaletami dla obu płci oraz innymi podstawowymi usługami, takimi jak punkt pierwszej pomocy, pomieszczenia dla służb bezpieczeństwa i ochrony. Każdy z tych sektorów może być podzielony na mniejsze obszary tak, aby uniemożliwić przemieszczenie się kibiców z jednego sektora lub podsektora do drugiego, chyba że będzie to konieczne w przypadku ewakuacji widzów ze stadionu. Udział miejsc w podsektorach zgodnie z wymogami PZPN nie będzie przekraczał 2500 sztuk.

Widownia stadionu składa się z 4 trybun: trybuna południowa – sektor I 2500 miejsc, trybuna wschodnia – sektor II (częściowo trybuna południowa) 2163 miejsca, sektor III 2210 miejsc, sektor IV 1833 miejsca, trybuna północna – sektor V 1409 miejsc, sektor VI (sektor gości) 1344 miejsca, trybuna zachodnia – sektor VII 834 miejsca, VII A balkon 281 miejsc, sektor VIII (sektor rodzinny) 906 miejsc, sektor VIII A – balkon 342 miejsca, sektor VIP SILVER 580 miejsc, sektor VIP GOLD 322 miejsca, sektor dla dziennikarzy 196 miejsc i 14 miejsc w kabinach komentatorskich, miejsca dla administracji klubu: 70. Między trybunami przewidziano stalowe balustrady oddzielające o wys. 110 cm z możliwością łączenia trybun na poziomie korony bramami ewakuacyjnymi. Promenada okalająca trybuny od góry również zostanie podzielona w miejscach granic sektorów, aby uniemożliwić swobodne przedostawanie się widzów pomiędzy sektorami.

Trybuna kibiców gości będzie wydzielona przezroczystą przesłoną wysokości 220 cm, a ponad elastyczną siatką zabezpieczającą podwieszoną do konstrukcji dachu.

stadion wisły płock

stadion wisły płock

stadion wisły płock

Źródło i zdjęcia: facebook.com/pg/Andrzej.Nowakowski.Prezydent.Miasta.Plocka

Tags: , , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv