Stadiony

Published on 22 marca, 2021 | by admin

Warszawa: środki finansowe na modernizację stadionu RKS Marymont.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała dzielnicy Żoliborz środki finansowe na modernizację stadionu RKS Marymont. Koncepcja modernizacji i projekt odbudowy mają zostać przygotowane jeszcze w tym roku.

Karierę trenerską zaczynał tu późniejszy selekcjoner reprezentacji Polski Kazimierz Górski. Swoje talenty światu pokazali m.in. Zbigniew Boniek i Zinedine Zidane. Ten pierwszy na Marymoncie zadebiutował w barwach juniorskiej reprezentacji Polski w 1974 roku. “Zizou” zaś podczas Turnieju o Puchar Syrenki w 1987 roku odniósł pierwszy triumf z młodzieżówką trójkolorowych.

Jeden z najciekawszych stadionów naszej stolicy od lat niszczeje. Tylko rok temu zamknięto trybuny, które zagrażały uczestnikom imprez sportowych. Dotacja udzielona przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy ma tchnąć nowe życie w obiekt RKS Marymont. Finansowanie zakłada przygotowanie koncepcji modernizacji, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich.

“Naszym celem jest przywrócenie dawnej świetności obiektów RKS Marymont, tak aby spełniał oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i stowarzyszeń i klubów sportowych oraz w pełni wykorzystać jego potencjał. Zarówno trybuny, jak i stadion RKS Marymont wpisane są do gminnej ewidencji zabytków i jako obiekt będący miejską własnością podlegają opiece Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dlatego wszystkie prace będą odbywały się pod jego nadzorem ” – podkreśla Paweł Michalec, burmistrz dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Konserwacja, modernizacja i ewentualna odbudowa
Urząd dzielnicy Żoliborz deklaruje głównie remont i odtworzenie obecnej infrastruktury stadionu (trybuny, szatnie, pomieszczenia techniczne, media), wyłączając jakiekolwiek prace na płycie boiska. Rzeczniczka Żoliborza Donata Wancel podkreśla, że nie jest planowane wyburzenie trybuny zachodniej tj. głównej. Jest ona wpisana do gminnej ewidencji zabytków. Z oficjalnych informacji dowiadujemy się również, że rozważana jest jedynie likwidacja nasypu ziemnego, na którym znajduje się nieużywana od lat, bardzo zniszczona i zagrażająca bezpieczeństwu, odkryta trybuna północna.

“Zwracam uwagę, że cały stadion jest w gminnej ewidencji zabytków. Rozbiórka może dotyczyć tylko nasypów ziemnych, natomiast trybuny murowane mają być remontowane, względnie w trakcie prac mogą być prowadzone lokalne rozbiórki i odtworzenie tych elementów. Biuro wspólnie z Dzielnicą Żoliborz będzie współpracować, aby wypracowana koncepcja modernizacji stadionu RKS Marymont uwzględniała wytyczne konserwatorskie” – dodaje Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

“Nie przewidujemy ingerencji w płytę boiska A, wykonany w latach 50. drenaż działa prawidłowo i nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Natomiast doprowadzenie mediów można wykonać omijając obiekty sportowe OSiR-u Żoliborz” – zapewnia Wancel.

Prace podzielone na etapy
Plany odtworzenia stadionu mieszczącego się na terenie OSiR Żoliborz zakładają podzielenie prac na etapy. W pierwszym z nich, który rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku, opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania terenu. Później na jej podstawie stworzona zostanie dokumentacja projektowa. Na sfinansowanie tego etapu, dzielnica Żoliborz otrzymała dotację w wysokości 263 tys. zł.

źródło: stadiony.net

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv