Stadiony

Published on 21 lutego, 2021 | by admin

UEFA prezentuje unikalne rozwiązanie do zarządzania stadionami

Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) wraz z Focus BC uruchomiły platformę dla organizatorów wydarzeń. Nowe rozwiązanie o nazwie VISTA ma na celu optymalizację procesów na różnych etapach przygotowań do wydarzeń.

Główny cel – optymalizacja
Stworzone rozwiązanie ma bardzo pozytywny wpływ na obniżanie kosztów oraz wpływa na poprawę produktywności. Pozwala na planowanie i realizację wydarzeń w bardzo krótkim czasie.

  • Od zdalnych wizyt na miejscu, przez raportowanie postępu organizacji wydarzeń, zarządzanie aktywami po stałe monitorowanie – VISTA stała się punktem zwrotnym w sposobie przygotowywania i organizowania wydarzeń przez UEFA. Jest to tym bardziej istotne dzisiaj, w obliczu nowych wyzwań, którym musimy stawić czoła – wyjaśnia Cedric Cherhal, menedżer ds. rozwiązań biznesowych w UEFA.

Karol Tatar: Czym dokładnie jest Vista?

Cedric Cherhal: VISTA (VIrtual STAdium) to platforma zorientowana na wykorzystanie map, na której współpracują wszystkie zespoły operacyjne zaangażowane w realizację danego wydarzenia. Definiują wspólnie (za pomocą potężnego zestawu narzędzi do rysowania) architekturę wydarzenia, w tym sposób wykorzystania infrastruktury stadionu przed wydarzeniem i w jego trakcie. Aplikacja pozwala analizować obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę lub w których wymagane są działania. Mając te same geograficzne punkty odniesienia oraz ujednoliconą nomenklaturę, VISTA pomaga każdemu zespołowi dowiedzieć się, co musi zrobić na miejscu i jakie są jego zadania. Dobre przygotowanie to 90% sukcesu imprezy.

KT: Jakie są inne zalety jej stosowania?

CC: VISTA używa platformy Google Street, która pomaga każdemu zainteresowanemu poruszać się po stadionie za pomocą panoram o widoku 360 stopni. Jest to szczególnie przydatne zarówno w dzisiejszych czasach ze względu na ograniczenia w podróżowaniu, jak i nawet w normalnym czasie, ponieważ do wykonania danego zadania potrzeba mniej wizyt.

VISTA oferuje również przyjazne dla użytkownika pulpity nawigacyjne, pokazujące odpowiednie wskaźniki KPI (np. opóźnienia w danych obszarach), które pomagają kierownictwu zwrócić szczególną uwagę na krytyczne kwestie.”

Bogactwo funkcji w jednym narzędziu
Organizacja imprez i zarządzanie stadionami wymagają w dzisiejszych czasach cyfrowej transformacji. Digitalizacja daje ogromne korzyści dla wszystkich pracowników na różnych etapach przygotowań do wydarzeń. Bez wątpienia głównym celem stworzenia VISTA była bardziej efektywna wymiana informacji pomiędzy różnymi interesariuszami. Dzięki takiemu narzędziu użytkownik może mieć wszystkie informacje, takie jak mapy i plany stadionów w jednym, przyjaznym miejscu.

KT: Jakie są pozostałe funkcjonalności VISTA?

CC: VISTA oferuje funkcję „inspekcji”, w ramach której zespoły otrzymują dostosowane do potrzeb pytania w celu określenia jasnego statusu przygotowań. Mogą nawet używać funkcji przekształcania komunikatów głosowych na tekst podczas przeprowadzania wizyt na obiekcie. Panoramy 360, zarządzanie dokumentami (np. w formie PDF) i harmonogramy to wybrane funkcje, które można powiązać z danym miejscem, a nawet konkretnym pomieszczeniem. Jest to szczególnie przydatne dla dostawców, nadawców telewizyjnych i innych interesariuszy.

Jednym z dwóch modułów, który można włączyć jest „zarządzanie zasobami”. W jego ramach użytkownicy mogą zarządzać własnymi zasobami wydarzeń (np. wyposażeniem biurowym, sprzętem IT oraz infrastrukturą telewizyjną), stale pracując na tej samej platformie. W ten sposób można wygodnie kontrolować koszty, dostawy sprzętu i zapasy na miejscu.

Ostatni to moduł to „monitoring”, w którym UEFA może zobaczyć na żywo (lub prawie na żywo) ludzi przemieszczających się (wchodzących / wychodzących) w ramach danych obszarów (stref) obiektu. Urządzenie pozwala również na definiowanie maksymalnych pojemności przestrzeni po to, aby zapewnić efektywną i bezpieczną przepustowość. Jest to przydatne we wrażliwych miejscach, takich jak obszary techniczne, hospitality, ale także w celu potencjalnego przestrzegania ograniczeń sanitarnych.”
KT: Ile czasu zajmuje „przeniesienie” stadionu do wirtualnego świata?

CC: To zależy od wielkości stadionu (liczby poziomów, sal itp.). Może to zająć od 1 godziny do 1 dnia. Ale proces jest ogólnie szybki i prosty. Taka cyfrowa transformacja pomogła UEFA w przeorganizowaniu ostatniego finału Ligi Mistrzów, przenosząc go z jednego miejsca na drugie w ciągu kilku dni.

KT: Czy zgadzasz się, że wirtualne areny to przyszłość biznesu stadionowego?

CC: W fazie przygotowań… nie ma wątpliwości.

Wirtualne areny trendem przy organizacji wydarzeń
Wykorzystanie nowych technologii do przygotowania wydarzeń przyczynia się do optymalizacji działań z nimi związanych. Digitalizacja aren generuje potencjał ku temu, aby uczynić działania planistyczne i operacyjne bardziej wydajnymi. Dzięki technologii komunikacja między organizatorami, personelem obiektu, wolontariuszami i zespołami operacyjnymi staje się efektywna i mniej niezawodna.

Dla przykładu, personel na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2020 w Tokio zostanie przeszkolony przy użyciu „wirtualnych aren”. Zdigitalizowane stadiony zapewnią środowisko szkoleniowe dla wszystkich interesariuszy wydarzenia, zwiększając skuteczność działania i obniżając koszty. To rewolucyjne dziś narzędzie wspomagające uzyskanie gotowości operacyjnej może okazać się obowiązkowe w przyszłości.

W praktyce chodzi o symulowanie różnych scenariuszy przez członków komitetu organizacyjnego. Technologie takie jak 5G oraz VR, wykorzystywane w aplikacjach, umożliwiają testowanie procedur ewakuacji, zarządzanie obłożeniem parkingów. Pozwolą również sprawdzić szlaki komunikacyjne, i jeśli konieczne, w czasie rzeczywistym zaplanować i wdrożyć zmiany mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

źródło: stadiony.net

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv