Aktualności

Published on 16 grudnia, 2022 | by admin

UEFA: Nowe wytyczne dotyczące zrównoważonej infrastruktury

Władze europejskiego futbolu postanowiły usystematyzować kwestię wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju infrastruktury. UEFA wskazała, aby przy wszelkich inwestycjach związanych ze stadionami kierować się czynnikami kryjącymi się pod enigmatycznym skrótem “ESG”.

Termin ten nie jest autorskim wymysłem federacji sprawującej pieczę nad piłką nożną na Starym Kontynencie. Geneza ESG sięga lat 80. i wywodzi się z negacji założenia, że za inwestycją powinien stać tylko i wyłącznie zysk ekonomiczny. Tak samo istotne są takie czynniki jak środowisko – E (z ang. environmental), społeczna odpowiedzialność – S (social responsibility) i ład korporacyjny G – (corporate governance). W praktyce oznacza to, że każdy podmiot stojący za budową lub remontem obiektu musi mieć na uwadze również ochronę przyrody wraz z realizacją strategii i polityki środowiskowej, uporządkowane relacje z klientami i partnerami – ochrona pracowników, dbanie o zasady BHP, pełna transparentność oraz wgląd w fazę zarządzania. Istotny jest też dostęp do wiedzy o stosowanej technologii w infrastrukturze stadionowej, zarządzanie odpadami pozostałymi po wydarzeniach, a także przywiązywanie wagi do kwestii zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników areny.

ESG powinno być stosowane na każdym etapie inwestycji, począwszy od wyznaczenia celu, poprzez wybranie lokalizacji, opracowanie projektu, stworzenie koncepcji, budowę lub modernizację i ostateczne kształtowanie się okolicznego krajobrazu po zakończeniu prac. Za powstaniem tak długiej listy wskazanych czynników stoi grupa zewnętrznych ekspertów związanych z branżą architektoniczną i klubami piłkarskimi.Przez wiele miesięcy pracowali oni wraz z działaczami UEFA należącymi do pionu ds. piłki nożnej i odpowiedzialności społecznej i działu operacji piłkarskich. Wszystkie wskazówki zostaną zawarte w dokumencie dostępnym online i na bieżąco aktualizowanym. Dzięki nim inwestorzy łatwiej będą mogli określać oczekiwania interesantów i śledzić zmiany w ustawodawstwie oraz najnowsze trendy technologiczne.

Szefostwo europejskiej piłki bardzo mocno pracuje nad standardami, które będę wykorzystywane nie tylko na płaszczyźnie sportowej. Zrównoważony rozwój infrastruktury jest tylko jedną z jedenastu zasad będących elementami strategii UEFA “Strength through Unity” (pl. siła dzięki jedności). Jej głównym celem jest ciągłe podnoszenie pułapu dla europejskiej infrastruktury piłkarskiej, poprzez ustalenie kryteriów zgodnych z tym, co stosowane jest w innych częściach świata oraz dzielenie się najlepszymi praktykami związanymi z realizacją właśnie takiej polityki.

Wytyczne mają aprobatę Komisji Europejskiej i mają pomóc krajowym związkom, ligom, klubom, zarządcom stadionów, władzom lokalnym i innym zainteresowanym stronom związanym z piłką nożną w realizowaniu inwestycji, których użyteczność ma być jeszcze większa niż dotychczas. Draft wspomnianego wyżej dokumentu został zaprezentowany przez UEFA podczas specjalnego wydarzenia na MEWA Arena w niemieckiej Moguncji. Właśnie RFN będzie gospodarzem Euro 2024. Europejska federacja dała do zrozumienia, że jej ogromną ambicją jest to, aby ten turniej był nowym otwarciem i siłą napędową zrównoważonego rozwoju nie tylko na niemieckich obiektach, ale na całym kontynencie.

źródło: stadiony.net

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv