Aktualności

Published on 27 czerwca, 2014 | by admin

Rażące błędy w działaniach Prokuratury Okręgowej w Białymstoku w sprawie Stowarzyszenia Kibiców Jagiellonii.

W następstwie zapoznania się z wnioskiem o rozwiązanie Stowarzyszenia Kibiców Jagiellonii Białystok „Dzieci Białegostoku” złożonego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku dnia 11.06.2014 r. przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku, prezentujemy stanowisko organizacji w niniejszej sprawie.

Kluczowym argumentem przytoczonym przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku jest łamanie prawa przez członków Stowarzyszenia. Bynajmniej spośród osiemnastu wskazanych osób aż dwunastu nie jest członkami organizacji. Wiele z tych osób od kilku lat (nawet od roku 2009) nie jest członkami Stowarzyszenia i nie ma z nim najmniejszych powiązań. Zadziwiającym jest, iż pracownicy tak poważnego urzędu nie zaczęli czynności od ustalenia aktualnej listy członków organizacji, a za rzecz oczywistą należy uznać, że lista członkowska organizacji pozarządowej stale ulega zmianom. Posiadanie wiedzy i świadomości, iż w przeciągu pięciu lat funkcjonowania skład członków takiej jednostki zmieniał się wielokrotnie, nie wymaga ukończenia studiów prawniczych. Jednak dla Prokuratury głównym źródłem danych potencjalnych członków organizacji była lista założycielska Stowarzyszenia z dnia 30.12.2008 r.

Sześć osób rzeczywiście pozostających na liście członkowskiej Stowarzyszenia Kibiców Jagiellonii Białystok „Dzieci Białegostoku”, a które znalazły się we wniosku Prokuratury, w większości przypadków posiada różne postępowania w sprawie zwykłych mandatów. Oburzające jest, iż znaczna część tych spraw zostaje przytoczonych, pomimo że są ciągle w toku oraz nie zakończyły się prawomocnymi wyrokami. Pracownikom organu należy przypomnieć art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi, że każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Co więcej, w aktach zaprezentowano również sprawy umorzone lub te, w których obecni oraz byli członkowie zostali uniewinnieni. Zadajemy sobie pytania jak to możliwe, iż urząd z założenia stojący na straży praworządności dopuszcza się takich działań. W naszej opinii stosunek Prokuratury do Stowarzyszenia oraz jej byłych i obecnych członków jako kibiców piłkarskich (być może w mniemaniu pracowników Prokuratury – obywateli gorszej kategorii) nie jest bezstronny, choć taki powinien być w myśl zasady bezstronności działania, która głosi, iż Prokurator jest zobowiązany do podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli.

Bez względu na powyższe, nie istnieją żadne przepisy prawne (na czele z prawem o stowarzyszeniach), które odbierałyby możliwość uczestnictwa w życiu organizacji społecznej osobom, wobec których prowadzone są postępowania o wykroczenia, a nawet karne. Tym bardziej nie powinny być przytaczane jako argument do likwidacji organizacji pozarządowej, gdy dotyczą ewentualnych przewinień zupełnie z nią niezwiązanych. W opisywanym przypadku mamy do czynienia z ewenementem. Prawnicy, z którymi nawiązaliśmy kontakt w tej sprawie byli zdziwieni i jednoznacznie stwierdzali, iż wniosek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku nie ma z prawem wiele wspólnego. Okazuje się, iż komunikat prasowy i dokument przygotowany przez Prokuraturę miał więcej wspólnego z portalem plotkarskim niż prawem.

Odwołując się do wspomnianego komunikatu prasowego Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, podkreślamy po raz kolejny, iż nieprawdą jest, że:

  • „członkowie Stowarzyszenia dopuszczają się rażących i uporczywych naruszeń prawa i postanowień statutu”, bowiem nigdy nie doszło do łamania zapisów statutu, a naruszenia prawa przez pojedynczych członków są sporadyczne i z pewnością nie rażące;
  • „brak jest warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem Stowarzyszenia”, bowiem jest ona w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie potrzeba takiego stanu przywracać;
  • „w uzasadnieniu powołano liczne przypadki naruszeń prawa zarówno przez członków kierownictwa jak i członków Stowarzyszenia”, bowiem w 12 na 18 przytoczonych personaliów osoby te nie są członkami niniejszego Stowarzyszenia, natomiast w przypadku kierownictwa organizacji mamy wyłącznie przypadek mandatu;
  • „pomimo prowadzonych postępowań karnych i administracyjnych, skład władz Stowarzyszenia nie uległ zasadniczej zmianie”, bowiem ulegał on zmianom w przeszłości, a ponadto jak wskazano powyżej – aktualnym władzom Stowarzyszenia nie można zarzucić braku poszanowania dla prawa.

Najbardziej oburzające jest zarzucenie Stowarzyszeniu, że jest „przykrywką do hierarchicznego związywania osób, których rzeczywistym celem działania jest także urządzanie bądź uczestniczenie w „burdach” i „zadymach” zarówno podczas imprez masowych jak i przy innych okazjach”. Rażący jest brak podstaw do sformułowania wniosków tak oczerniających organizację. Nie istnieją przesłanki, aby Stowarzyszenie powiązać z jakimikolwiek wydarzeniami o takim charakterze. Jako organizacja reprezentująca społeczność kibiców klubu sportowego zawsze dokładaliśmy wszelkich starań, aby zapobiegać wydarzeniom niezgodnym z prawem w środowisku sympatyków futbolu. Jeżeli takowe miały miejsce, staraliśmy się zminimalizować jego skutki i ustosunkować się do tego. Jako organizacja nigdy nie przyczyniliśmy się do jakichkolwiek wydarzeń, które mogłyby zyskać miano „burd” i „zadym”. Również członkowie organizacji w porozumieniu nie dopuścili się takich czynów. W związku z tym mamy świadomość, iż takie zdania nie powinny znaleźć się w komunikacie oraz wniosku Prokuratury Okręgowej.

Aby w pełni zobrazować brak bezstronności oraz kompetentności ujawniający się we wniosku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku w sprawie Stowarzyszenia dodamy, iż wyjaśniając zasadność potrzeby rozwiązania organizacji jako kluczowy argument wskazano, że posiada ona status organizacji pożytku publicznego. Problem polega na tym, że Stowarzyszenie Kibiców Jagiellonii Białystok „Dzieci Białegostoku” nigdy nie posiadało takiego statusu oraz nigdy się o niego nie starało.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami poddajemy w wątpliwość bezstronność działań Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Przygotowany wniosek oraz informacje zaprezentowane na konferencji prasowej, a następnie w informacji prasowej, opierają się na nieprawdzie. Tym samym należy uznać, że oczerniono nas bezpodstawnie i bardzo dotkliwie, w następstwie czego nasza działalność została zakłócona oraz utrudniona. Zapewniamy jednak, iż będziemy przed Sądem dochodzić swoich praw, a skandaliczne działanie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku zostanie zgłoszone odpowiednim organom.

STOWARZYSZENIE KIBICÓW JAGIELLONII BIAŁYSTOK

“DZIECI BIAŁEGOSTOKU”

 

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv