Aktualności

Published on 14 stycznia, 2016 | by admin

Petycja kibiców do rządu

Kibice uczestniczący w sobotniej pielgrzymce na Jasną Górę przygotowali specjalną petycję do premier Beaty Szydło i Rady Ministrów. Domagają się w niej m.in. przeprowadzenia gruntownej lustracji, zmiany listy lektur oraz śledztwa w sprawie śmierci ks. Popiełuszki.

– To lista, którą przygotowaliśmy już przed pielgrzymką razem z reprezentantami kilku środowisk kibicowskich. To nie są „żądania” kibiców, a lista spraw, które według nas są najważniejsze i przy realizacji których polski rząd będzie miał nasze pełne wsparcie – mówił organizator pielgrzymki ksiądz Jarosław Wąsowicz.

Poniżej publikujemy treść petycji.

“Jasna Góra 2016-01-09

Petycja kibiców przebywających na VIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców
do Pani Premier-Beaty Szydło i Ministrów jej gabinetu

Kibice zebrani na VIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze, zatroskani o losy Polski naszej Ojczyzny, zwracają się do Premier Beaty Szydło z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie naszych i wdrożenie w życie naszych postulatów.
Ponowne rozpoczęcie śledztwa w sprawie zbadania okoliczności śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki pod przewodnictwem pana prokuratora Andrzeja Witkowskiego
Gruntowne zlustrowanie wszystkich środowisk opiniotwórczych i kulturalnych w Polsce.
Stosunkowo najszybsze upublicznienie zbioru zastrzeżonego IPN.
Dofinansowanie mediów narodowych i działań mających na celu promocję naszej ojczyzny.
Osłabienie, a następnie wycofanie z Polski wpływów zagranicznych, a zwłaszcza niemieckich, koncernów medialnych, które prowadziły i nadal prowadzą szeroko zakrojona politykę antypolską i mocno oddziaływają na polskich odbiorców w kraju i za granicą.
Wystąpienie do władz Unii Europejskiej w celu wsparcia polskich działań mających doprowadzić do sprowadzenia do ojczyzny naszych rodaków z terenów byłego ZSRR. Doprowadzenie do uznania na arenie międzynarodowej mordów dokonanych na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu, Podolu i Galicji Wschodniej za ludobójstwo.
Podjęcie działań w sprawie ratowania środowisk chrześcijańskich na świecie.
Stworzenie instytucji, która będzie walczyła z przejawami antypolonizmu w świecie i która będzie wyciągała konsekwencje prawne wobec wszystkich winnych tego podłego zjawiska (instytucja działająca na wzór żydowskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniu).
Surowe wyciągnięcie konsekwencji do osób, które dopuściły się do wynaturzeń podczas prywatyzacji czyli wyprzedaży polskiego majątku narodowego, wypracowanego przedtem przez wiele pokoleń Polaków. Jeśli sprawy uległy przedawnieniu to prosimy o upublicznienie kulisów działalności grup przestępczych, tzw. „białych kołnierzy”.
Ustalenie obecnej listy polskich przedsiębiorstw (np. Orlen, Lotos, Azoty, KGHM, czy też Energa) i polskich dóbr narodowych (Lasy państwowe, parki narodowe, kopaliny, surowce naturalne, grunty rolne) o strategicznym znaczeniu dla Polski. Nie możemy dopuścić do ich wyprzedaży w ręce obcego kapitału.
Stworzenie warunków do ponownego budowania dobrej marki i rozwijania w świecie polskiego przemysłu samochodowego, samolotowego, morskiego, zbrojeniowego, transportu, łączności, rolnictwa, sadownictwa, przetwórstwa itp., które przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki.
Prowadzenie aktywnej polskiej polityki historycznej sławiącej naszą ojczyznę w oparciu o polskich bohaterów i wspieranie polskiej kultury przez działania patriotyczne .
Ustanowienie przywilejów i ochrony prawnej dla polskich bohaterów narodowych, bojowników o wolną Polską w czasie II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu w tym m.in. „żołnierzy wyklętych”. Wzorem dla takiego zbioru może stać się lansowana w II R.P. idea Józefa Piłsudskiego dotycząca powstańców styczniowych dotycząca specjalnego ubioru, honorów, fundusz pomocy dla powstańców.
Zwiększenie liczby godzin nauczania historii oraz listy lektur opartej na polskich dziełach patriotycznych,takich jak powieści Sienkiewicza, poezje wieszczów narodowych, wspomnienia Sybiraków, więźniów obozów koncentracyjnych i ubeckich katowni powojennych.
Podpisali
Kibice obecni na pielgrzymce.”

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv