Aktualności

Published on 5 maja, 2016 | by admin

Łamanie prawa przez działaczy klubu Osucha

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 lutego uchylił on uchwałę zgromadzenia akcjonariuszy spółki WKS Zawisza Bydgoszcz SA o zmianie herbu, w którym litera ,,Z” występuje na żółtym tle.

W praktyce oznacza to, że klub nie może używać tego znaku w rozgrywkach ligowych, gdyż powinien wykorzystywać herb na białym tle.

Z kolei decyzją Urzędu Patentowego do stycznia 2026 roku jest własnością Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Zawisza”, mniejszościowego udziałowca klubu WKS Zawisza Bydgoszcz SA, z którym większościowy właściciel Radosław Osuch znajduje się w konflikcie. Stowarzyszenie Piłkarskie apeluje do Osucha oraz prezydenta Bydgoszczy o podjęcie rozmów na temat dalszego funkcjonowania klubu.

Oświadczenie Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza:

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza informuje, że 24 lutego 2016 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza przeciwko WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy, wydał wyrok którym uchylił uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

W tym miejscu należy przypomnieć, że 20 sierpnia 2014 r. w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. głosami większościowego akcjonariusza Radosława Osuch i miasta Bydgoszcz, reprezentowanego przez Wiktora Jakubowskiego podjęto uchwałę nr 5, którą dokonano zmiany Statutu, poprzez wprowadzenie drugiego znaku słowno-graficznego: czarna litera „Z” na żółtym tle w niebiesko czarnej tarczy. Proceder ten miał miejsce pomimo sprzeciwu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza i ostrzeżenia, że wymienieni akcjonariusze łamią zapisy § 19 ust. 2 Statutu, który stanowi, że zgody wszystkich akcjonariuszy – jednomyślności (100% głosów) wymaga m.in. uchwała mająca za przedmiot zmianę znaku słowno-graficznego (czarna litera „Z” na białym tle w niebiesko czarnej tarczy), wymienionego w § 2 ust. 4 Statutu.

W uzasadnieniu powołanego wyroku, Sąd Apelacyjny potwierdził, że w § 2 ust. 4 Statutu przyjęto, że „spółka używać będzie wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego: czarna litera „Z” na białym tle w niebiesko czarnej tarczy. Zatem znak słowno-graficzny jakiego będzie używać WKS Zawisza jest jeden, ten opisany w Statucie i że ta istotna z punktu widzenia klubu sportowego kwestia nie może podlegać zmianom wraz ze zmianą większościowego akcjonariusza. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wprowadzenie zaskarżoną uchwałą alternatywnego znaku słowno-graficznego obok istniejącego, opisanego w Statucie doprowadziło do absurdalnej sytuacji, w której klub sportowy wolą większościowych akcjonariuszy miałby się posługiwać dwoma różnymi znakami. Sąd uznał zatem rację Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza, że powołana uchwała nr 5 jest sprzeczna ze statutem.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że zaskarżona uchwała jest nie tylko sprzeczna ze statutem ale także, że miała na celu pokrzywdzenie mniejszościowego akcjonariusza!

W uzasadnieniu wyroku czytamy, że podejmując zaskarżoną uchwałę większościowi akcjonariusze mieli na celu uniknięcie konieczności zawarcia przez strony dalszej umowy licencyjnej i w istocie pozbawienia Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza wpływu na to jakimi barwami klubowymi posługiwać się będzie Spółka WKS Zawisza. Podsumowując tę kwestię Sąd stwierdził: „Trzeba zatem powiedzieć wyraźnie, że uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy miała na celu pokrzywdzenie powoda jako akcjonariusza mniejszościowego i że cel ten przyświecał zarówno podejmowaniu uchwały jak i jej wykonaniu. Prawa powoda do znaku, którym dotychczas – zgodnie ze Statutem – posługiwał się klub stałyby się bezużyteczne, a powód zostałby zmarginalizowany.”

W związku z powołanym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza oczekuje, że Zarząd WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. zaprzestanie łamania prawa i Statutu spółki (pismo w tej sprawie zostało skierowane do Zarządu spółki w dniu 23.03.2016).

Jednocześnie oczekujemy od Prezydenta Miasta Bydgoszczy wyjaśnienia opinii publicznej, jak doszło do sytuacji, w której przedstawiciel miasta Bydgoszczy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WKS Zawisza Bydgoszcz S.A. głosował za podjęciem niezgodnej z prawem uchwały i co jak podkreślił Sąd w uzasadnieniu wyroku miało na celu pokrzywdzenie Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza.

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza.

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv