Aktualności

Published on 25 listopada, 2014 | by admin

Kilka słów o nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Sejmowa komisja sportu, która przygotowała projekt, podkreśla, że przepisy obecnie obowiązującej ustawy są zbyt rygorystyczne. Projekt, którym na najbliższym posiedzeniu ma zająć się Sejm, zdejmuje z klubów piłkarskich w niższych klasach rozgrywek obowiązek instalowania na stadionach elektronicznego systemu identyfikacji kibiców.

“Obecne rozwiązanie praktycznie wstrzymuje rozwój piłki nożnej w niższych klasach rozgrywkowych, nakładając na samorządy olbrzymie koszty. Rozwiązanie to, poza meczami rozgrywanymi w ramach szczebla centralnego (Ekstraklasa, I i II liga), nie ma jakiegokolwiek rozsądnego uzasadnienia, a kluby i samorządy, zamiast przeznaczać środki finansowe na popularyzację sportu i wychowanie młodzieży, są zmuszane do instalowania kosztownych systemów elektronicznych” – podkreślają autorzy.

Zgodnie z projektem zakres przetwarzanych danych osobowych kibica obejmowałby tylko imię, nazwisko oraz numer PESEL. Oznacza to usunięcie z katalogu przetwarzanych danych wizerunku twarzy, numeru identyfikacyjnego oraz informacji o podmiocie, który wydał ten numer.

Wzorem innych lig piłkarskich zaproponowano, aby w wyznaczonych sektorach stadionu była możliwość wprowadzenia wyłącznie miejsc stojących na zawodach sportowych, które nie odbywają się w ramach rozgrywek FIFA lub UEFA. Dlatego na bilecie wstępu nie będzie umieszczony numer miejsca siedzącego. “Powszechnie wiadomym jest, że publiczność przebywająca w tzw. sektorach dopingowych, niejako z zasady, uczestniczy w imprezie na stojąco” – przekonują posłowie.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych przewiduje m.in. kary za wniesienie na stadion wyrobów pirotechnicznych (do pięciu lat więzienia), wdarcie się na teren, gdzie jest rozgrywany mecz piłki nożnej (do trzech lat), za rzucanie niebezpiecznych przedmiotów albo za zakłócanie przebiegu meczu (do dwóch lat) i niewykonanie polecenia porządkowego lub policji oraz zakrycie twarzy (co najmniej 2 tys. grzywny).

Projekt wprowadza penalizację posiadania broni, wyrobów pirotechnicznych, materiałów niebezpiecznych nie tylko na imprezie masowej, ale również podczas przejazdu zorganizowanej grupy jej uczestników. Z informacji policji wynika, iż w 2013 r. podczas przejazdów uczestników wszystkich imprez masowych popełniono 60 przestępstw oraz 272 wykroczenia. Większość podczas przejazdów kibiców piłkarskich.

Komisja sportu proponuje także, aby osoby, które podczas imprezy masowej znieważają członka służby informacyjnej lub porządkowej odpowiadały tak samo jak za znieważenie funkcjonariusza publicznego. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie możliwości orzeczenia środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masowa na okres od 2 do 6 lat również wobec sprawcy wykroczenia, nawet jeżeli nie zostały one popełnione w związku z imprezą masową. “Proponowana zmiana jest odpowiedzią na liczne przypadki naruszeń porządku publicznego przez grupy kibicowskie poza stadionem” – podkreślają autorzy projektu. Po zmianach sąd orzekając zakaz wstępu na imprezę masową ma obligatoryjne nakładać również obowiązek stawiennictwa w czasie imprezy masowej w jednostce policji.

Projekt obejmuje także zmiany w Kodeksie karnym wprowadzając do niego zakaz wstępu na imprezę masową. Obecnie funkcjonują dwa rodzaje zakazów: stadionowy oraz klubowy. “Proponowany środek karny nie ma już obejmować – jak jest to w obecnym stanie prawnym – wszelkich imprez masowych, lecz wyłącznie imprezy określone lub określonego rodzaju” – podkreślono.

Zgodnie z obowiązującą ustawą zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo w sprawach o wykroczenia organizator przechowuje przez 60 dni, a następnie komisyjnie je niszczy. Zdaniem autorów projektu jest to okres zbyt długi co stanowi duże obciążenie dla klubów. Zaproponowano skrócenie tego terminu do 30 dni.

Projekt nakłada obowiązek konsultowania projektów budowlanych stadionów z policją, strażą pożarną oraz związkiem sportowym. Chodzi o infrastrukturę wpływającą na bezpieczeństwo osób uczestniczących w meczach piłki nożnej.

źródło: gazetaprawna.pl

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv