Aktualności

Published on 21 marca, 2016 | by admin

Derby Rzeszowa. Problemy organizacyjne Resovii.

Komunikat Zarządu Sekcji Piłki Nożnej CWKS Resovia

Zarząd Sekcji Piłki Nożnej CWKS Resovia pragnie poinformować wszystkich zainteresowanych spotkaniem derbowym iż w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy negatywną opinię Komendy Miejskiej Policji, w sprawie rozegrania derbowego spotkania o charakterze imprezy masowej, o podwyższonym ryzyku ze Stalą Rzeszów na Stadionie Resovii przy ul. Wyspiańskiego 22, która została dostarczona z uchybieniem czternastodniowego terminu ustawowego. Wyrażamy swoją ogromną dezaprobatę dla tej decyzji, która w naszym mniemaniu jest bezpodstawna i krzywdząca Nasz klub oraz wszystkich jego sympatyków.

Zarząd Sekcji Piłki Nożnej pragnie poinformować, że Klub pomimo negatywnej opinii z KMP złoży formalny wniosek do Prezydenta Miasta Rzeszowa o zgodę na organizację w/w imprezy w charakterze masowym. Liczymy na przychylność Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca, który wielokrotnie podkreślał ducha sportowej rywalizacji oraz publicznie oświadczał, że leży mu na sercu dobro wszystkich rzeszowskich klubów, a także mieszkańców miasta.

Przed zaplanowanym na 2 kwietnia meczem derbowym na naszym stadionie miały miejsce dwie lustracje podczas, których w obecności kierownika do spraw bezpieczeństwa Pana Adriana Rudawskiego oraz kierownika obiektu Pana Andrzeja Pelca „lustratorzy” nie przekazali do wiadomości organizatora występowania jakichkolwiek uchybień i przeszkód do rozegrania spotkania. Wcześniejsze zastrzeżenia zostały wyeliminowane. W otrzymanym piśmie opiniodawcy powołują się na punkty, które występują w trakcie każdego takiego meczu, a ich wyeliminowanie lub usunięcie jest w żaden sposób niezależne i niemożliwe przez organizatora meczu.

W dniu 25 lutego roku klub złożył pełną dokumentacje i wszystkie wnioski o wydanie opinii w sprawie imprezy masowej – rzeszowskich derbów. W ciągu następnych kilku dni wnioski poszczególnych jednostek uzupełniane były o brakujące informacje. Na 14 dni po złożeniu wniosków klub uzyskał pozytywne opinie z Pogotowia, Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej oraz Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. W dniu 10 marca 2016 roku odbyła się ostateczna lustracja obiektu podczas której zaprezentowano monitorowanie wejścia oraz naprawioną kamerę. Po otrzymaniu w dniu 16 marca 2016 r. (po 20 dniach od złożenia wniosku!) informacji – ponaglenia z Urzędu Miasta Rzeszowa klub postanowił zainterweniować. Po trzech dniach (18 marca) w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy negatywną opinię Komendy Miejskiej Policji.

Zarząd Sekcji Piłki Nożnej CWKS Resovia pragnie ustosunkować się do przypisanych przez policję zagrożeń dotyczących przedmiotowego meczu:

1. „Ze względu na niedostosowanie stadionu Resovii przy ul. Wyspiańskiego 22 pod względem technicznym (stadion lekkoatletyczny) do przeprowadzenia imprezy masowej o podwyższonym ryzyku, w ostatnich latach Derby Rzeszowa odbywały się na Stadionie Miejskim.”

Podczas dwóch lustracji stadionu wielokrotnie pytano funkcjonariuszy policji o zastrzeżenia dotyczące stanu technicznego. Oprócz awarii jednej kamery i monitorowania wejść (usterki zostały usunięte) lustratorzy nie przekazali żadnych zastrzeżeń. Stwierdzenie, że ostatnie mecze derbowe rozgrywano na Stadionie Miejskim jest niedorzeczne i pozbawione jakichkolwiek sensownych argumentów. Pragniemy przypomnieć, że w zeszłym roku Stadion Resovii zmniejszył swój obszar, a ogrodzenie przesunięto wzdłuż „wałów” oraz powiększono jego wysokość przez co obiekt stał się bezpieczniejszy i w pełni gotowy na organizację imprez.

2. „Na stadionie Resovii odgrodzenie pola widowni od pola gry (po za sektorami kibiców gości) oraz brak wygrodzeń pomiędzy poszczególnymi sektorami na koronie, umożliwia swobodne przemieszczanie się kibiców, powodując utrudnienia zarówno dla służb porządkowych jak i ewentualnych działań Policji.”

Na stadionie Resovii wszystkie ogrodzenia (od pola gry, zewnętrzne i przy sektorze kibiców gości) są wysokości zgodnej z aktualnymi przepisami wydanymi przez Wydział Bezpieczeństwa Polskiego Związku Piłki Nożnej! Jeśli chodzi o wygrodzenia pomiędzy sektorami S2 a S3, S3 a S4, W4 a W5, W11 a W12. Podczas lustracji obiektu policjanci nie wnosili żadnych uwag co do tych wygrodzeń czy ogrodzenia.

3. „Monitoring na Stadionie Resovii nie spełnia wymogów określonych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie utrwalania przebiegu imprezy masowej.”

Oprócz wyżej wspomnianych zastrzeżeń które zostały wyeliminowane, nie było żadnych innych uwag podczas lustracji stadionu przeprowadzonej przez policję.

4. „Wykorzystane do wygrodzeń elementy przenośne barierek, płotków itp. Nie gwarantują stabilności i mogą stanowić tylko prowizoryczną przeszkodę do pokonania.”

Od czasu zamontowania wygrodzeń tj. od 2010 r. przedmiotowe płotki (posiadające wymaganą wysokość) spełniały w 100% swoją funkcję. Taka metoda wygrodzeń jest praktykowana na wielu stadionach w Polsce i nie budzi zastrzeżeń.

5. „Udostępnienie tylko 114 miejsc na stadionie, w sytuacji gdy realne zainteresowanie ze strony kibiców Stali Rzeszów jest na poziomie 1000 osób spowoduje, iż pod stadionem pozostać może nawet ok. 900 osobowa zorganizowana grupa kibiców Stali Rzeszów. Taki stan rzeczy wymaga zaangażowania znacząco większych sił policyjnych umożliwiających działanie na dwóch kierunkach.”

Resovia jako organizator nie ma bezpośredniego wpływu na zainteresowanie spotkaniem kibiców Stali Rzeszów. Stadion zgodnie z wymogami licencyjnymi posiada 114 miejsc dla kibiców gości które klub udostępnia. Zgadzamy się z opinią, iż pozostanie poza obiektem kibiców Stali Rzeszów wymaga zwiększonych sił policji, lecz zapewnienie bezpieczeństwa poza terenem imprezy masowej pozostaje w gestii służb publicznych, a nie organizatora przedmiotowego spotkania.

6. „W przypadku przybycia kibiców Stali Rzeszów w licznej, zorganizowanej grupie istnieje możliwość konfrontacji siłowej kibiców obu klubów w obrębie stadionu zarówno przed, w trakcie i po zakończonym spotkaniu.”

Mowa o konfrontacji obu grup jest tylko przypuszczeniem. Resovia jako organizator nie ma żadnego wpływu na zachowanie kibiców poza stadionem. W planie zabezpieczenia imprezy masowej już bezpośrednio na obiekcie opisane zostały wszystkie możliwe zagrożenia i sposoby ich eliminacji.

7. „Istnieje również możliwość wtargnięcia kilkunasto lub kilkudziesięcioosobowej grupy kibiców Stali Rzeszów od strony ul. Kossaków, gdzie pozostaje teren niezabezpieczony żadnymi siłami organizatora.”

Jest to całkowicie bezzasadny punkt. W planie graficznym zabezpieczenia imprezy wyszczególniony jest patrol monitorujący boisko ze sztuczną trawą, parking, oraz boisko z naturalną trawą bezpośrednio przy ul. Kossaków, który w razie zagrożenia poinformowałby kierownika ds. bezpieczeństwa a następnie siły byłyby przekierowane w wyżej wymienione miejsce. Cały stadion jest zabezpieczony przez posterunki i patrole (ukazane było to w planie graficznym obiektu). Przypuszczenie wtargnięcia na obiekt grupy kibiców gości w tym miejscu jest iluzoryczne. Dodatkowo podczas lustracji czy rozmów nie było nawet wzmianki na wyżej wymieniony temat.

8. „Biorąc pod uwagę „zgody” Resovii i Stali Rzeszów z innymi klubami na terenie województwa podkarpackiego i nie tylko, należy spodziewać się wsparcia na meczu derbowym ze strony zaprzyjaźnionych kibiców.”

Jest to kolejny już punkt na który organizator nie ma wpływu. Przyjazd zaprzyjaźnionych grup kibiców wpływa tylko na nieznaczne zwiększenie ilości kibiców, na które Resovia jako organizator jest w pełni przygotowana.

9. „Niezależnie od przybycia kibiców gości może dojść do zakłócenia porządku publicznego przez kibiców gospodarzy, którzy niejednokrotnie prowokowali i dążyli do konfrontacji z ochroną.”

Jest to kolejne przypuszczenie i następny całkowicie bezzasadny punkt. Od wielu lat nie było przypadku, aby kibice Resovii dążyli do konfrontacji z ochroną na Stadionie Resovii. Tym bardziej na stadionach na których Resovia rozgrywała mecze jako gospodarz.

10. „Kibice obu drużyn, będąc w zorganizowanej grupie z trudnością wykonują polecenia Policji.”

Jest to kolejny już punkt na który organizator nie ma wpływu. Komunikacja policji nie wpływa na zagrożenie podczas meczu w którym ochrona jest odpowiedzialna za zabezpieczenie spotkania. Kontakty policji z zorganizowanymi grupami kibiców nie leżą w gestii organizatora imprezy.

11. „Podczas meczów rzeszowscy kibice prowokują się wzajemnie, używając wyzwisk, palą symbole – gadżety klubowe przeciwnika.”

Ostatni punkt, który został umieszczony w opinii jest kompletnie pozbawiony jakiegokolwiek racjonalnego myślenia. Podczas takich spotkań na wielu stadionach w Polsce, a także zagranicą występują takie incydenty, a więc mowa tu o skali zjawiska światowego. Bez względu na te czynniki spotkania i tak się odbywają.

Uważamy, że działania Policji mające na celu doprowadzenie do rozegrania spotkania derbowego bez udziału publiczności godzą w dobre imię rywalizacji sportowej. Nawet w najodleglejszych czasach ludzie gromadzili się na sportowych arenach by móc śledzić rywalizację sportowców z perspektywy widza. Wyrażamy ogromny żal w stosunku do tego typu działania, które krzywdzi rzesze mieszkańców naszego miasta interesujących się sportem jakim jest piłka nożna.

Mając na uwadze fakt, że na wielu stadionach, na których prowadzone są rozgrywki 3. ligi, stan obiektów jest znacznie gorszy od Stadionu Resovii, a monitoring mniej rozbudowany. Dodatkowo pragniemy nadmienić fakt, że we wrześniu zeszłego roku podczas organizacji jubileuszowego meczu CWKS Resovia – Lechia Gdańsk policja opierając się o tą samą ustawę wydała pozytywną opinię.

Zarząd Sekcji Piłki Nożnej podejmie wszystkie niezbędne kroki i działania by spotkanie derbowe na żywo mogła obejrzeć liczna grupa kibiców Pasiaków. Sympatyków Resovii którzy nie będą mieli takiej możliwości zachęcamy do wspierania naszych piłkarzy zza bram stadionu lub za pośrednictwem transmisji wideo jaką planujemy w tym przypadku zorganizować.

Informację dotyczącą sprzedaży biletów na to spotkanie opublikujemy w najbliższym możliwym czasie.

Na koniec pragniemy także poinformować iż na posiedzeniu Sekcji Piłki Nożnej CWKS Resovia, które odbyło się 21 marca 2016 roku w siedzibie klubu z funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa złożył rezygnację Pan Adrian Rudawski.

Z poważaniem
Zarząd Sekcji Piłki Nożnej
CWKS Resovia

Tags: ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv