Stadiony

Published on 19 lutego, 2020 | by admin

Warszawa: Ministerstwo domaga się fortuny od wykonawcy PGE Narodowego

Ministerstwo Sportu wezwało PBG do zapłaty w terminie 10 dni 229,5 mln zł kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu wad w ramach realizacji Stadionu Narodowego – poinformowała spółka.

PBG poinformowało, że Ministerstwo Sportu i Turystyki zażądało sumy 229,5 mln zł, płatnej w terminie 10 dni. Ma to być kara za zwłokę w usunięciu wad w ramach realizacji PGE Narodowego. Jednocześnie PBG podało, że roszczenie otrzymane 17 lutego oraz jego kwota są dla upadłej spółki nieuzasadnione.

Nowe roszczenia wobec PBG są niespodziewane o tyle, że spółka przepłaciła budowę upadłością, a w 2016 roku obie strony doszły do porozumienia i zrzekły się kolejnych roszczeń związanych z tą inwestycją.

Wcześniej konsorcjum firm wykonawczych Hydrobudowa Polska, PBG i Alpine domagało się od Narodowego Centrum Sportu (NCS) odszkodowania za nierozliczenie robót dodatkowych na łącznie 400 mln zł. Narodowe Centrum Sportu nie pozostało dłużne i też wystąpiło z roszczeniem. Na kwotę 309 mln zł.

źródło: WNP.pl

Tags: , , , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv