Aktualności

Published on 8 stycznia, 2020 | by admin

Przemysław Piwowarski wraca na swoje stanowisko.

Oświadczenie WKS Śląsk Wrocław:

WKS Śląsk Wrocław SA informuje, że przez ostatnie tygodnie trwała analiza wydarzeń podczas meczu Śląsk Wrocław – Legia Warszawa. W jej wyniku ustalono najbardziej prawdopodobny sposób wniesienia materiałów pirotechnicznych na Stadion Wrocław. Ustalenia zostały przekazane Policji, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.
Równolegle do prac wykonywanych przez pracowników spółki, trwał zapowiadany audyt procedur bezpieczeństwa realizowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Audytorzy są aktualnie na etapie przygotowywania wniosków pokontrolnych, które całościowo zostaną wprowadzone w życie, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia podobnych zjawisk w przyszłości.

Już teraz można jednak stwierdzić, że analiza wszystkich materiałów jednoznacznie wykazała, iż wniesienie materiałów pirotechnicznych na Stadion Wrocław oraz ich odpalenie nie miało związku z osobą Przemysława Piwowarskiego, dotychczasowego koordynatora ds. współpracy z kibicami. W związku z powyższym zarząd klubu podjął decyzję o dalszym kontynuowaniu współpracy z Przemysławem Piwowarskim.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za podjęciem tej decyzji była dotychczasowa działalność Przemysława Piwowarskiego jako koordynatora ds. współpracy z kibicami, którą zarząd klubu, jak i środowisko kibiców, ocenia bardzo pozytywnie. Działania podejmowane przez niego na przestrzeni ostatnich lat przyczyniły się nie tylko do podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas meczów, lecz także poprawiły wizerunek sympatyka piłki nożnej w społeczeństwie oraz umożliwiły odkrycie wielu nieznanych faktów z historii klubu.

To wszystko nie zmienia jednak oceny wydarzeń podczas meczu Śląsk Wrocław – Legia Warszawa, które zarząd klubu jednoznacznie potępia i uznaje za niedopuszczalne. Przeprowadzone w ostatnich tygodniach rozmowy z przedstawicielami sympatyków Śląska pokazały ponadto świadomość szeroko pojętego środowiska kibicowskiego, że tego typu incydenty negatywnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie, wizerunek oraz pozycję sportową klubu, a także wykazały jego otwarcie na realną współpracę, której celem jest budowa silnego Śląska. W ocenie zarządu do dalszego wzrostu poziomu bezpieczeństwa na stadionie potrzebny jest rzetelny dialog z kibicami, a prowadzić go może wyłącznie osoba kompetentna i wiarygodna dla obydwu stron, stąd decyzja o ponownym powierzeniu stanowiska koordynatora ds. współpracy z kibicami Przemysławowi Piwowarskiemu.

źródło: slaskwroclaw

Tags: , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv