Aktualności

Published on 11 maja, 2022 | by admin

Łódzki Klub Sportowy bez licencji na grę w Ekstraklasie

Komisja postanowiła nie przyznać Klubowi ŁKS Łódź:
– licencji upoważniającej Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2022/2023 w związku z niespełnieniem kryteriów F.01, F.02, F.03, F.04 oraz F.05.

Wspomniane przez Komisję kryteria to:

F.01 – Roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w przypadku, gdy Wnioskodawca ma obowiązek badania tego sprawozdania (m.in. spółki akcyjne).

F.02 – Sprawozdanie finansowe za okres śródroczny.

F.03 – Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej.

F.04 – Brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego (w związku ze wszelkimi zobowiązaniami prawnymi wobec pracowników), jak też z tytułu kar nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne, z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oraz wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składek członkowskich oraz opłat za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłat w związku ze zmianami przynależności klubowej zawodników na rzecz PZPN oraz Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.

F.05 – Prognoza finansowa.

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv