Aktualności

Published on 14 kwietnia, 2018 | by admin

Wojewoda nie zamknie stadionu Widzewa.

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie zakazu przeprowadzenia przez Widzew Łódź imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018.

Postępowanie zostało wszczęte po meczu z Victorią Sulejówek, podczas którego kibice drużyny przyjezdnej nie ukrywali swojej sympatii do klubu z Łazienkowskiej.

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau umorzył w całości postepowanie administracyjne w sprawie zakazu przeprowadzenia przez Widzew Łódź Spółka Akcyjna imprezy masowej z udziałem publiczności na całym obiekcie lub w jego wydzielonych sektorach w rundzie wiosennej sezonu 2017/2018.

Wojewoda Łódzki pozostaje w przekonaniu, że organizator zidentyfikował problem oraz podjął istotne działania, mające na celu wyeliminowanie w przyszłości negatywnych zdarzeń w obrębie sektora gości na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138.

Na uwagę zasługują działania podejmowane przez Widzew Łódź Spółka Akcyjna. Z inicjatywy Spółki w dniu 22 marca 2018 r. na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138 odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych poświęcone w całości przedmiotowym zdarzeniom oraz poprawie bezpieczeństwa na obiekcie.

Wojewoda łódzki wyraża nadzieję, że podjęte przez władze klubu decyzje i działania zaowocują poprawą bezpieczeństwa podczas kolejnych imprez masowych.

Postępowanie dotyczyło negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową przez Widzew Łódź Spółka Akcyjna w dniu 10 marca 2018 r. – był to mecz piłki nożnej o mistrzostwo III ligi grupy I pomiędzy drużynami Widzew Łódź i Victoria Sulejówek na Stadionie Miejskim w Łodzi przy al. Piłsudskiego 138. Na negatywną ocenę składała się przede wszystkim dokonana analiza zachowania kibiców Widzewa Łódź oraz kibiców drużyny przyjezdnej Victorii Sulejówek.

Tags: , , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv