Aktualności

Published on 3 listopada, 2016 | by admin

Prezydent Zabrza odpowiada kibicom

Dzisiaj Prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik odpowiedziała na postulaty Kibiców z Roosevelta.

Odpowiedź na postulaty:
Podczas prowadzonych w ostatnich tygodniach rozmów ze środowiskiem kibiców przedstawione zostały plany do zrealizowania w celu poprawy sytuacji „Górnika Zabrze”, a także dla uporządkowania relacji między klubem, a jego sympatykami.

Wśród wprowadzonych zmian wskazać należy na powołanie do Rady Nadzorczej drugiego reprezentanta TU Allianz.

Prowadzona jest aktualnie restrukturyzacja Zarządu klubu. Powołana została Członek Zarządu, która odpowiada za kwestie finansowo-ekonomiczne. Nowa Członek Zarządu koordynować ma również wdrożenie optymalnych zasad użytkowania powierzchni Areny Zabrze łączących kompetencje Spółki Stadion z potrzebami Górnika Zabrze.

Dyskutując nad tezami przedstawianymi przez grupy kibicowskie wyjaśniliśmy, że warunki objęcia udziałów w Klubie zawsze muszą być indywidualnie negocjowane, a zainteresowanych inwestorów zapraszamy do kontaktu. Przypomnieć należy, że wymagany prawem audyt prowadzony jest na potrzeby PZPN.

Zarząd „Górnika Zabrze” został zobligowany do większej aktywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, prowadzenia efektywnej polityki informacyjnej, medialnej i marketingowej.
Prezesi spółek „Stadion w Zabrzu” i „Górnik Zabrze” zostali też zobligowani do podjęcia intensywniejszych relacji ze środowiskiem kibiców. Podczas cyklicznych spotkań na bieżąco analizowana ma być sytuacja klubu oraz zgłaszane uwagi i sugestie grup kibicowskich.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

Tags: , , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv