Aktualności

Published on 11 lipca, 2015 | by admin

Koniec z kartami kibica!

W piątek Sejm przyjął nowelizację ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Co to oznacza w praktyce? M.in. znikną karty kibica.

Wnioskodawcom zależało na zwiększeniu bezpieczeństwa, ale też złagodzeniu przepisów organizacyjnych i walce z chuligaństwem. Za uchwaleniem nowelizacji autorstwa Komisji Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu oraz Komisji Spraw Wewnętrznych opowiedziało się 416 posłów, przeciw zagłosowało trzech, a wstrzymało się czterech.

Jednym z głównych założeń nowelizacji jest rezygnacja z kart kibica, które dotychczas trzeba było posiadać, aby móc kupić bilet na mecze piłki nożnej. Kiedy ustawa wejdzie w życie, do zakupu wejściówki wystarczające będzie podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, nie będzie natomiast konieczności rejestrowania wizerunku twarzy. Poszerzony został z kolei zakres okoliczności, w których będzie można zastosować tzw. zakaz stadionowy (np. za nieodpowiednie zachowanie w czasie dojazdu na imprezę masową).

Inna zmiana zakłada wprowadzenie możliwości stworzenia na stadionach piłkarskich sektorów stojących, nie mogą one jednak stanowić więcej niż 25 procent wszystkich miejsc.

Zmiany dopuszczają także większą elastyczność w zabezpieczaniu tzw. imprez masowych podwyższonego ryzyka. Na przykład, wyznaczanie liczby funkcjonariuszy służb porządkowych będzie teraz opierało się o szczegółowe analizy. Dotychczas obowiązywał model wyliczeń, według którego określano konkretną liczbę wymaganych funkcjonariuszy.

Dokument trafi teraz do Senatu.

Źródło: Sport.Interia.pl

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv