Aktualności

Published on 6 grudnia, 2015 | by admin

Kibice winni, ale kary nie poniosą.

Doszło do zakłócenia porządku przez grupę kibiców Jagiellonii Białystok przed budynkiem Opery i Filharmonii Podlaskiej, ale karalność za te czyny przedawniła się – taką decyzję podjął w miniony piątek Sąd Okręgowy w Białymstoku. Wyrok jest prawomocny.

Incydent przed gmachem Opery i Filharmonii Podlaskiej miał miejsce w lutym 2013 r., gdzie odbywała się prezentacja drużyny. Zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że cześć sympatyków Jagi nie została wpuszczona do środka. Nerwowa atmosfera przed budynkiem doprowadziła do awantury. Po zaistniałej sytuacji policja skierowała wnioski o ukaranie będących przed budynkiem kibiców na podstawie Kodeksu wykroczeń oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Przed sądem rejonowym odbyło się łącznie 11 rozpraw. W styczniu tego roku zapadły tam wyroki grzywny (kwoty wahały się od 2 tys. zł do 200 zł) wobec 43 osób, z których 28 złożyło apelacje i w postępowaniu odwoławczym chciało albo uniewinnienia, albo umorzenia z powodu przedawnienia karalności.

Sąd okręgowy uznał, iż do przedawnienia karalności faktycznie doszło, dlatego uchylił wyrok i umorzył postępowanie.

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv