Aktualności

Published on 12 grudnia, 2015 | by admin

Budowa stadionu pod lupą prokuratury.

Zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa przy budowie stadionu Górnika trafiło do prokuratury. Sprawę zgłosiło stowarzyszenie Lepsze Zabrze.

Wczoraj inicjatywa Lepsze Zabrze poinformowała na swoim facebookowym profilu, że jest postęp w sprawie doniesienia do prokuratury dotyczącego budowy stadionu w Zabrzu. “Sprawa została, zgodnie z naszym wnioskiem, przekazana z Prokuratury Rejonowej w Zabrzu do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Mamy nadzieję, że zwiększy to rzetelność postępowania, a także uwagę i powagę, z jaką prokuratura do niej podejdzie” – napisało stowarzyszenie.

Lepsze Zabrze zgłosiło sprawę do prokuratury jeszcze w pierwszej połowie listopada, ale dotąd nie było informacji na temat dalszych czynności. Nie jest przesądzone, czy prokuratura w Gliwicach przychyli się do zarzutów, ale kontrowersyjna budowa została zgłoszona po krytycznym raporcie NIK.

Raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje mnóstwo błędów przy budowie zabrzańskiego stadionu – oto kilka fragmentów:

“Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania Prezydenta Miasta w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji modernizacji Stadionu Miejskiego w Zabrzu oraz zapewniania jej finansowania. Podejmowane przez Prezydenta Miasta działania na etapie przygotowania i zapewniania finansowania inwestycji były nierzetelne, w szczególności w zakresie:

– ustalenia wysokości nakładów finansowych niezbędnych dla realizacji planowanej inwestycji;

– wyboru koncepcji architektoniczno-przestrzennej, wykonanej w celu określenia kształtu i zakresu modernizacji Stadionu, która zawierała rozwiązania architektoniczne oraz funkcjonalne w części niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi FIFA i UEFA;

– opisu przedmiotu zamówienia na etapie wyboru autora dokumentacji projektowej, ponieważ sporządzona w tym celu specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zawierała opisy, które w części były z sobą sprzeczne i wzajemnie się wykluczały;

– zastosowania modelu finansowania obciążonego ryzykiem niezapewnienia środków niezbędnych do realizacji całej inwestycji, które to ryzyko uległo urzeczywistnieniu;

– przyjęcia w biznesplanie z 2009 r. zawyżonych założeń dotyczących liczby organizowanych przyszłych imprez na terenie zmodernizowanego Stadionu i ich frekwencji.

W wyniku powyższych działań, Stadion nie został zmodernizowany w zakładanych terminach, a ostateczny, faktyczny koszt modernizacji obiektu, do dnia kontroli NIK, był niemożliwy do precyzyjnego określenia.

(…)

“NIK zwraca uwagę, że nieskorzystanie z prawa do odstąpienia przez Prezydent Miasta od umowy z Konsorcjum Projektowym oznaczało zgodę na realizację inwestycji za kwotę wyższą niż przyjęta w pierwotnych założeniach o co najmniej 137 000,0 tys. zł.”

(…)

W Urzędzie nie dokonano rzetelnego ustalenia wielkości środków finansowych niezbędnych dla realizacji planowanej inwestycji, przed podjęciem decyzji o zleceniu opracowania dokumentacji projektowej. Przystępując do modernizacji Stadionu, Prezydent Miasta nie posiadał wiedzy o wysokości nakładów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji w oparciu o założenia wybranej koncepcji. Do dnia kontroli NIK Miasto Zabrze (inwestor) nie dysponowało dokumentacją pozwalającą rzetelnie ustalić ostateczny koszt modernizacji stadionu.

Przystępując do postępowania w sprawie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, zamawiający nie znał nawet przybliżonej wartości planowanych nakładów finansowych. Zespół powołany przez Prezydent Miasta w celu wyboru koncepcji modernizacji Stadionu nie określił kosztów wykonania tego zadania, ponieważ dane zawarte w poszczególnych ocenianych opracowaniach były w szczegółowości nie pozwalającej na ich dokładne wyliczenie. W związku z powyższym, przyjęty przez Zamawiającego na tym etapie maksymalny limit wydatków w kwocie 200 000,0 tys. zł (wskazany w SIWZ) podano jedynie na podstawie ogólnych szacunków porównawczych opartych na założeniu autorów wybranej koncepcji.

O tym, że przyjęty w wybranej koncepcji szacunkowy koszt realizacji przedmiotowej inwestycji był zaniżony o ponad 70%, zamawiający został poinformowany przez wykonawcę dokumentacji projektowej po upływie 7 tygodni od daty zawarcia umowy. Według przekazanej informacji, całkowity szacunkowy koszt modernizacji Stadionu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ i Koncepcji Zespołu A. W., przewyższał o ponad 153 489,5 tys. zł zakładany przez zamawiającego limit 200 000,0 tys. zł i wynosił 353 489,5 tys. zł.

(…)

W prognozie funkcjonowania zmodernizowanego Stadionu zawartej w biznesplanie z 2009 r. przyjęto zawyżone dane, w szczególności dotyczące frekwencji oraz liczby imprez organizowanych na Stadionie.

Niektóre z przyjętych w biznesplanie założeń były znacznie zawyżone, co zostało skorygowane dopiero w roku 2014 w trakcie realizacji inwestycji. Dotyczy to w szczególności liczby meczów rozgrywanych na zmodernizowanym obiekcie przez drużynę Górnika Zabrze (zmniejszono prawie dwukrotnie – z ok. 40 do 23), średniej frekwencji kibiców (zmniejszono o 1/3 z 90% do 60%), liczby meczów organizowanych z odpłatnym najmem płyty boiska (z 12 do 1), ilości planowanych koncertów (z 16 do 2 rocznie)”.

źródło: Lepsze Zabrze / stadiony.net

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv