Aktualności no image

Published on 10 lipca, 2013 | by admin

Oświadczenie Śląska Wrocław: Nie stawiajmy znaku równości między chuliganami a wszystkimi naszymi kibicami

Zarząd WKS Śląsk Wrocław SA oświadcza, że jest przeciwny jakimkolwiek formom łamania prawa czy też promowania światopoglądu stojącego w sprzeczności z powszechnie przyjętymi normami.

Takie zachowania nie są akceptowane przez nasz klub, nie zgadzamy się również, by ktokolwiek w tego typu działaniach starał się identyfikować ze Śląskiem Wrocław. Stanowisko to wyrażaliśmy wielokrotnie, nie poprzestając jedynie na słowach, ale wcielając je w życie podczas meczów organizowanych przez Śląsk Wrocław. Od wielu lat prowadzimy działania mające zapewnić bezpieczeństwo na naszym stadionie. Dzięki temu obiekt Śląska jest nie tylko jednym z najnowocześniejszych, ale również jednym z najbezpieczniejszych w Polsce, wolnym od przemocy czy zachowań niezgodnych z prawem.

Skuteczna samoobrona – legalne metody!

Jednocześnie zmuszeni jesteśmy zaprotestować przeciwko próbom stawiania znaku równości między działaniami chuliganów, uważających się za kibiców Śląska, a klubem i dziesiątkami tysięcy pozostałych osób uczęszczających na nasze mecze, pasjonujących się grą drużyny i gorąco dopingujących naszym piłkarzom. Przypisywanie im wszystkim poglądów rasistowskich, nacjonalistycznych czy ksenofobicznych jest nieuczciwe.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z przepisami prawa jurysdykcja klubu, a co za tym idzie – możliwość reagowania na negatywne zachowania, ogranicza się wyłącznie do terenu stadionu w trakcie meczu. Klub nie ma wpływu na działania osób w innym czasie i miejscu i nie może za nie odpowiadać. Za zapewnienie porządku na ulicach i walkę z chuliganami – niezależnie od tego, jaki wyznają światopogląd i koszulkę z jakim emblematem aktualnie mają na sobie – odpowiedzialna jest policja oraz inne służby państwowe.

Śląsk Wrocław jest klubem stanowczo walczącym z przejawami agresji, nieprzechodzącym do porządku dziennego nad trudnymi tematami. Dlatego reagujemy na każdą próbę łamania prawa na stadionie, wykorzystując wszystkie środki, jakie do dyspozycji daje nam Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, z zakazem klubowym włącznie. Równie ważna jest dla nas współpraca ze środowiskiem kibiców, która pozwoliła wyeliminować wiele negatywnych zjawisk znanych z przeszłości. Dzięki temu nasze mecze stały się bezpieczną rozrywką dla całych rodzin, a Śląsk może pochwalić się trzecią frekwencją w Polsce.

Źródło: sport.pl

Tags:


About the AuthorBack to Top ↑

frivfrivfriv